Bạn có thật sự cảm nghiệm hết những gì đang diễn ra trong một Thánh lễ?