Cầu nguyện trước Thánh Thể CN II Mùa Vọng: Con đường sống

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 3,1-12

Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."

CON ĐƯỜNG SỐNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ, vì Chúa đã yêu thương chúng con vô cùng khi Ngài dùng đủ mọi phương cách để giúp chúng con tìm về cõi phúc trường sinh. Điển hình như trong bài Tin Mừng chúng con vừa nghe, Chúa gửi đến trần gian ngôn sứ Gioan Tẩy Giả để mời gọi con người ăn năn sám hối. Sau khi Gioan hoàn thành nhiệm vụ thì chính Con Thiên Chúa hiện diện để thanh tẩy chúng con bằng phép rửa trong Chúa Thánh Thần và bằng lửa.

Một con đường sống được Chúa vạch ra, giúp chúng con nhận ra cho dù chúng con có lỗi phạm đến như thế nào, thì Chúa vẫn thương, tìm cách đưa về đường ngay nẻo chính, vì Chúa không nỡ dập tắt tim đèn còn nghi ngút khói.

Như khi Gioan ở trong hoang địa ông đã mời gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”

Khi con người nhận ra được tiếng mời gọi, họ đã mau mắn tìm đến, để mong có được cơ hội cải tà quy chính: “Bấy giờ người ta từ Giêrusalem và khắp miền Giuđê, cùng khắp vùng ven sông Giođan, kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ”

Cả khi ông có thái độ ghê tởm trước con người của họ và có những lời miệt thị, kết án một cách nặng nề, mà ông cho là “nòi rắn độc”.

Họ cũng không e ngại, tìm cách xa lánh, trái lại họ càng tìm cách lăn xả hơn để đổi lại những gì mình đã trót phạm, vì lúc này đối với họ không còn một con đường nào khác tốt đẹp hơn: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây, cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để có được sự hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu đòi hỏi mỗi người chúng con phải có sự thành tâm. Thành tâm để nhận biết rõ về con người của mình. Chỉ khi nào có sự thành tâm này thì lúc đó con người mới có thể thành tâm lắng nghe và sống Lời Chúa dạy qua việc từ bỏ, hy sinh, trao ban.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, biết bao lần lời mời gọi của ông Gioan đến với chúng con, và nhiều lần chúng con đã tìm cách đến với Chúa để được sống trong ân tình của Ngài, trong sự thành tâm, ăn năn sám hối như dân Do thái ngày xưa. Nhưng, khi mùa Vọng và Giáng Sinh qua đi, chúng con lại trở về tình trạng cũ! Nói cách khác là chúng con mới đạt tới cái bề ngoài, hay chỉ có một lúc... mà chẳng có bên trong, cũng như không mạnh dạn có một sự thay đổi quyết liệt. Xin Chúa trợ giúp, nâng đỡ cho chúng con trong mùa Vọng và Giáng Sinh năm nay mạnh mẽ, can đảm trở về cùng Chúa trong sự thành tâm sống với Chúa nơi anh chị em, cho dù có gặp phải muôn vàn thử thách trên con đường sống cho chân lý ấy, như các mục đồng, như các nhà đạo sĩ và rõ nhất là nơi Mẹ Maria và thánh cả Giuse ngày xưa.

Thiên Quang sss