Cầu nguyện trước Thánh Thể CN Lễ Giáng Sinh: Con Thiên Chúa Làm Người

Chúa nhật lễ Chúa Giáng Sinh 

Tin mừng Lc 2,15-20 

Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.  Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Con Thiên Chúa Làm Người

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ việc lắng nghe và làm theo thánh ý của Thiên Chúa nơi Mẹ Maria qua tiếng xin vâng, được thể hiện một lần nữa nơi thánh Giuse, trong việc khi tỉnh giấc ông đã làm như lời sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Hôm nay qua bài Tin Mừng chúng con vừa nghe lại thêm một lần nữa được ứng nghiệm nơi các mục đồng.

Khi các sứ thần từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết”

Một lần có thể chưa tin, hai lần có thể tin mà vẫn còn hơi băn khoăn, nhưng quá tam ba bận thì không thể nào cho là ảo tưởng được. Chính vì vậy, khi nghe các mục đồng kể lại điều họ đã được sứ thần Chúa nói về Hài Nhi này thì ai cũng ngạc nhiên, riêng đối với Đức Maria thì ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng, không phải là để coi xem rồi ra sẽ như thế nào mà là để cảm nhận và sống đến tận cùng hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Mẹ Đấng Cứu Thế trong công trình cứu độ của Ngài, như các mục đồng khi đã chứng kiến tận mắt, để sau đó các mục đồng vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, điều chẳng ngờ lại xảy đến với họ, những con người hèn kém nhất trong xã hội.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ Đức Maria trong ngày Con Thiên Chúa Giáng Sinh cho tới ngày hôm nay, có rất nhiều người nhận biết Chúa và đã đến chiêm bái Ngài trong cuộc sống với mọi người. Điển hình trong thời gian gần đây như gương mẹ thánh Têrêsa Calcuta, gương của Đức giáo hoàng Phanxicô. Một điều gây ấn tượng nhất nơi mẹ thánh Têrêsa Calcuta, đó là khi có một người đến xin gia nhập hội dòng, Mẹ đã sai người đó đến nhà xác gặp Chúa Giêsu. Sau một ngày làm việc, người đó đã đến và thưa với Mẹ rằng “Con đã gặp được Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để gặp Chúa trong hang đá nơi chính tâm hồn chúng con hôm nay và nơi anh chị em, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa nói, và mau mắn đến gặp Chúa đang hiện diện quanh cuộc sống của chúng con nơi anh chị em, như các mục đồng ngày xưa. Vì vậy, có thể nhấn mạnh rằng: chỉ khi nào chúng con thành tâm đến sống nâng đỡ chia sẻ với mọi người chẳng kể những người đó là ai, thì chúng con mới may ra nhận được “Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta”. Từ sự nhận biết này, nhắc chúng con suy nghĩ gì đang xảy ra nơi miền Trung trong hoàn cảnh lũ lụt vừa qua đầy tang thương, hay mới đây vì bệnh tật hiểm nghèo của người con, mà người mẹ đành rao bán trái tim của mình, nhiều người đã kết án tội ác này!!! Ví dụ như Chúa sẽ ngự đến những nơi đó... thì chúng con có tâm tình như thế nào?

Đó chỉ là một trong muôn vàn hang đá mà Con Thiên Chúa ngự đến. Vậy chúng con sẽ làm gì để minh chứng được niềm tin của mình như các mục đồng sau khi được nhìn thấy Chúa, ra về vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa? 

Thiên Quang sss