Cầu nguyện trước Thánh Thể CN Lễ Hiển Linh: Chúa tỏ mình cho nhân loại

Cầu nguyện trước Thánh Thể CN Lễ Hiển Linh 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 2,1-12

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. 

Chúa tỏ mình cho nhân loại 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ông bà chúng con thường nói “Vô tri bất mộ”, không biết thì không yêu mến. Và khi đã biết thì lại càng tôn kính và yêu mến hơn, điển hình là qua câu nói “Rồng đến nhà tôm!”, biểu lộ một sự cao quý ngoài sức tưởng tượng mà mình được vinh dự đón nhận. Thiên Chúa chắc chắn biết rõ điều này, nhưng Ngài lại không đi theo lối mòn ấy, mà lại chọn một con đường khác để làm nổi bật sự cao quý mà Thiên Chúa dành cho con người, khi con người đang ở trong tình trạng tối tăm, trong vũng lầy của đau khổ, của tội lỗi!

Con đường đó được thể hiện qua việc Chúa Giáng Sinh trong một hang đá máng cỏ giữa bầu trời đêm đông giá rét, nơi vùng quê nghèo nàn, hẻo lánh... và chỉ được mấy người chăn chiên ngoài đồng vắng nhận biết, cũng như chỉ được mấy nhà chiêm tinh từ tận miền phương đông xa xôi tìm tới!!!

Trong bài Tin Mừng chúng con được nghe trong ngày hôm nay cho thấy rõ về sự việc nhận biết Đấng cứu độ đến với con người. Vua Hêrôđê nghe các nhà chiêm tinh hỏi có một vị vua mới sinh hiện đang ở đâu? Ông rất bối rối, và cả thành Giêrusalem biết tin cũng xôn xao. Khi vua triệu tập các thượng tế, kinh sư để tìm câu trả lời, họ đã dựa vào lời các sách ngôn sứ mà chỉ cho thấy nơi Đấng cứu độ sinh ra. Nhưng cuối cùng không có một ai tìm tới mà chỉ nói, chỉ nhờ người khác như vua Hêrôđê chẳng hạn: nếu quý vị tìm được, xin báo cho biết để tôi cùng đến chiêm bái Ngài! Sự mong muốn của nhà vua chẳng khác gì: có thì tốt, không có cũng chẳng sao, chẳng có mất mát chi!!! Cuối cùng là chỉ có ba nhà chiêm tinh được gặp Chúa, còn những người kia thì đã có thái độ ngược lại, rõ nhất là hành động giết con trẻ của vua Hêrôđê sau đó!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày xưa Chúa tỏ mình ra cho người Do Thái dân riêng của Chúa, nhưng cuối cùng chỉ có một số ít và những người ngoại giáo nhận biết được Người. Hôm nay, Chúa vẫn còn tỏ mình ra cho muôn dân qua các thánh lễ, qua bí tích Thánh Thể cũng như qua các sự kiện diễn lớn nhỏ ra trong đời sống. Nhưng thử hỏi, có mấy ai đặt vấn đề, để nhận biết và tìm đến Ngài, kể cả những người mệnh danh là Kitô hữu, đặc biệt là trong mùa Giáng Sinh vừa qua?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong cuộc sống văn minh, tiến bộ hôm nay, con người thường đòi hỏi những gì là cụ thể, rõ ràng, trước mắt có thể kiểm chứng được, đúng như là “Nói có sách mách có chứng”, rất ít khi con người chấp nhận những chuyện mơ hồ, bí ẩn... xa xôi hay viễn tưởng, nói cách khác là con người muốn xử dụng được ngay bây giờ, chứ không muốn cái gọi là thần thiêng!!! Chính vì vậy, cái gọi là đạo lý con người khó chấp nhận hay bằng lòng cái gọi là niềm tin. Nếu có ai đó nói rằng mình có niềm tin thì để nhằm đối phó hay cho nó qua với mục đích yên ổn cuộc sống, và chờ tới lúc nào đó thuận lợi sẽ mổ xẻ và đặt vấn đề tới nơi tới chốn không thương tiếc!!!

Lạy Chúa, trước sự giới hạn của con người giữa một thế giới bao la, xin nâng đỡ và soi sáng để chúng con nhận ra Chúa đang ở giữa cuộc đời này qua các thánh lễ, qua bí tích Thánh Thể cùng các sự kiện khác nơi cuộc sống, để như các thánh, như những người đạo đức... chúng con thành tâm suy nghĩ về đời mình, đời người và thế giới này từ hôm nay cho tới ngày mai, hầu qua đó chúng con biết sống tốt, sống đẹp cho phù hợp với chức năng làm người, và nhất là sống đúng như Lời Chúa dạy, với gương Chúa để lại trong mùa Giáng Sinh này, mà Mẹ Maria, thánh Giuse cùng biết bao người khác đã nhận ra khi biết nhìn và suy đi nghĩ lại.

Thiên Quang sss