Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 13 Thường Niên A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 10,37-42

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

"Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

"Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

"Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

TIÊU CHUẨN THEO CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong cuộc sống này, tuy được mệnh danh là có tự do, nhưng không phải là muốn làm gì thì làm! Mà tùy vào môi trường, hoàn cảnh để có những yêu cầu cần thiết, cũng như mức độ đòi hỏi cần có, nhờ vậy đem lại những kết quả thiết thực cho chính người đó cũng như cho những người hay một vật nào đấy có liên hệ.

Từ sự nhận biết này, chúng con nghe và suy ngẫm bài Tin mừng hôm nay, chúng con liền nhận ra những yêu cầu, những mong muốn của Chúa nơi chúng con trên đường theo Ngài:

- Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.

- Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

- Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy.

- Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.

- Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì không mất phần thưởng.

Tất cả những điều này không có xa lạ gì với chúng con, nhưng để thực hiện chúng trong cuộc sống này thì không có đơn giản, dễ dàng!

Chẳng hạn như lời yêu cầu “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”. Dĩ nhiên là Chúa không bảo con phải ghét cha mẹ, từ bỏ con trai con gái, mà qua đó Chúa muốn con đi tới cùng đích là nhận biết phẩm giá cao quý của những người ấy đã được ai ban cho? Chính nhờ sự hiểu biết này để rồi biết tôn trọng, biết yêu mến mà giúp nhau chu toàn bổn phận và trách nhiệm Thiên Chúa đã trao ban mà làm cho “Danh Chúa được cả sáng”. Bởi vì sau đó, Chúa còn nói “Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì không mất phần thưởng”.

Chẳng hạn như lời mong muốn “Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó”. Trong cuộc sống dù vẫn biết là ngắn ngủi ở trần gian này ai trong chúng con chẳng mong muốn được có cái này có điều kia, và nhất được sống thế này thế nọ mãi mãi. Chính vì vậy mà chúng con luôn lo lắng, tìm kiếm cho bản thân mình. Giờ Chúa lại nói đừng tìm, mà lại chấp nhận đánh mất vì danh Chúa thì làm sao chúng con không thấy khó cho được! Mặc dù vẫn biết có Chúa là có tất cả.

Chẳng hạn như “Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì không mất phần thưởng”. Điều này đâu có khó gì, nhất là khi con là người lớn, người trên. Nhưng không phải vì thế mà Chúa còn đời hỏi con đừng có thái độ trịch thượng để làm theo kiểu bố thí cho những người bé mọn hay hèn kém, vì họ chẳng ra gì! Để qua đó thể hiện sự trân trọng, sự yêu mến đối với các em. Đối với các em bé nhỏ chúng con cần có thái độ như vậy, vì nơi các em là một con người, một con người có Chúa ở cùng, huống hồ là cha mẹ của chúng con cũng như các bậc bề trên.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những đòi hỏi kể trên của Chúa muốn có nơi chúng con nhằm làm sáng tỏ bản chất của Chúa đã được trao ban nơi con người, đó chính là “tình yêu mến”. Cho nên, khi chúng con thực hiện mong muốn này, trước hết là giúp cho bản thân chúng con biết phát huy những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa ban cho, cũng như qua đó biết loại trừ những cái xấu, cái dở. Với những tiêu chuẩn Chúa đưa ra, để khi chúng con thực thi  thì chắc chắn, chúng con không lo lạc đường, lạc lối, hay sợ bị lỡ tầu! Đồng thời với sự mong muốn của Chúa còn giúp cho chúng con tin chắc về những điều tốt, điều đẹp.. để chúng con vươn tới trong cái bất toàn, đầy giới hạn của con người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đã suy nghĩ và nhận biết được như thế đó, nhưng để thực hiện tới nơi tới chốn... chắc cũng vất vả, và e ngại nhiều lắm, xin Chúa trợ giúp, nâng đỡ để chúng con được mạnh sức, mà mạnh mẽ, can đảm sống đối diện và vượt qua những thách đố đang vây quanh, hay luôn rình rập, đe dọa từng giây phút trong cuộc sống này.

Thiên Quang sss