Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 23 Thường Niên A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 18,15-20

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

"Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

"Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

ĐIỀU CHỈNH CUỘC SỐNG CHO TỐT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua bài Tin Mừng chúa nhật chúng con vừa nghe, Chúa dạy chúng con cách giúp anh chị em mình nên tốt. Với lối sửa dạy như thế thật là tinh tế, và nhất là giúp cho người sửa lỗi cũng như người được sửa lỗi có một sự nhận biết một cách sâu sắc, thấm thía hơn, đối với bản thân mình thì sao, để rồi sau đó có thể giúp anh chị em mình cách tốt nhất, và cả đẹp nhất nữa: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh.”

Lý tưởng thì là như vậy, nhưng trong thực tế của cuộc sống, nhất là trong cuộc sống hiện nay  thì không có đơn giản, dễ dàng và được một cách mau lẹ như vậy! Mặc dù sau đó Chúa còn nói thêm: “Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.” Hiện nay, nhiều người tin vào thế giới văn minh này, và việc coi họ như là người ngoại, người thu thuế..., họ cũng chẳng cần, “Đâu có chết ai!”. Nhưng cái xấu, cái dở, cái tệ hại của họ vẫn ngày ngày lù lù xuất hiện trước mặt, chẳng những thế, có khi mỗi ngày lại một gia tăng?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong cuộc sống của mỗi một con người, ai cũng luôn cho mình là tốt là hay... không chấp nhận cũng như muốn người khác thấy và cho rằng mình dở, mình xấu! Và nếu giả như có đi nữa thì cũng vẫn nghĩ rằng cái dở của mình đó còn hay hơn cả vạn người! Chứ không thể nào bằng lòng thua hay chịu lép vế trước người khác được!

Chính bởi sự tự tôn, đầy kiêu ngạo này đã làm cho chúng con xa Chúa, và cách biệt với mọi người, để rồi lâu dần chúng con không nhận ra con đường tốt đẹp mà Chúa đang đưa tay dẫn chúng con đi vào, hay nói cách khác là không được sống gắn bó trong tình yêu thương của Chúa nơi mọi người!

Vì vậy, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con người thật của chúng con là như thế đó! Với sự thành tâm, cúi xin Chúa soi sáng, trợ giúp mỗi người chúng con để chúng con nhìn rõ được những giới hạn, những khuyết điểm, kể cả những sai sót nhỏ mọn nhất, để trước hết sửa đổi chính mình, hầu có được gắn bó mật thiết với Chúa như Mẹ Maria ngày xưa, nhất là khi qua Lời Chúa dạy “Nếu chúng con biết làm tốt và yêu thương nhau như Chúa đã thực hiện, thì chúng con cũng sẽ được Chúa yêu thương như vậy, ngay từ bây giờ, ở đây....”. và cuối cùng là trợ giúp anh chị em mình để đạt tới những điều tốt đẹp như “Lòng Chúa mong ước”.

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.