Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 27 Thường Niên A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 21,33-43

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta." Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!" Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?" Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông." Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

HẠNH PHÚC BỊ TƯỚC MẤT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đọc đi đọc lại bài Tin Mừng trong chúa nhật này, chúng con cứ ngẩn ngơ mà tự hỏi: Tại sao lại là như thế chứ? Miếng ngon tới miệng rồi sao lại bị rơi mất? Điều này có khác gì thấy trước mắt hạnh phúc tuột khỏi bàn tay mà không làm gì được!

Cuối cùng chúng con nhận ra chính bởi lòng tham vô độ, cùng với sự kiêu ngạo đã đẩy những con người tá điền tới thảm kịch bi đát ấy! “Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”

Người xưa vẫn thường nói “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Những người tá điền không phải là không biết, nhưng họ chỉ biết họ, mà không biết người, nhất là biết rõ về ông chủ vườn nho của họ, cho nên họ mới nhận kết quả ngoài sức tưởng tượng của họ!

Bởi vì, họ có thể loại trừ những người làm công cho ông chủ, họ cũng có thể loại trừ bằng cách giết chết cả người con duy nhất của ông chủ, nhưng họ không thể nào loại trừ được ông chủ! Và như vậy họ đâu có thể trở thành chủ nhân của vườn nho ấy được. Họ mãi mãi chỉ là kẻ làm thuê không hơn không kém!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay, giúp chúng con nhận ra chính con người của mình, ai ai cũng đều có cái giới hạn, cái hạn hẹp của nó, không có bất cứ một ai là vô hạn. Chính vì vậy, mà ông bà chúng con mới nói “nhân vô thập toàn”. Do đó, cần biết rõ vị trí của con người nói chung và của bản thân mình mà sống làm sao cho đúng, cho phải....

Để sống được như vậy thì phải biết sống có trên và cũng biết có dưới, mà đừng bao giờ làm càn, làm bậy để đến chỗ làm liều...nhất là khi ở trong trường hợp sai trái, không hợp với đạo lý làm người, đạo lý mà Chúa để lại, mà chúng con đang tin và bước theo.

Muốn như vậy thì chúng con phải tránh xa cám dỗ ảo tưởng cho mình là nhất, còn người khác là đồ bỏ đi. Ngay cả khi trong tay chúng con có mọi sự, không một ai hơn mình, thì chúng con cũng đừng bao giờ quên, đó là ân sủng Chúa ban để con cộng tác vào chương trình của Chúa mà giúp cho mọi người được nên tốt, chứ không phải là cơ hội để dẫn con đến làm bá chủ thiên hạ, để con cỡi lên đầu lên cổ kẻ khác! Ngay cả khi người khác là kẻ bần cùng, cũng không vì thế mà con có thể nhắm mắt đạp lên lưng, lên đầu họ mà đi!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ban cho chúng con mọi sự, nếu chúng con không biết xử dụng cho đúng, cho phải, cho nên... thì chắc chắn Chúa sẽ tước khỏi bàn tay của chúng con như Chúa đã cảnh cáo trong bài Tin Mừng chúng con vừa nghe, mà trao cho người khác xứng đáng hơn.

Qua đó, chúng con mới hiểu được điều Chúa đã nói trong dụ ngôn những nén bạc “Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.” (Mt 25,29)

Xin đừng để mỗi người chúng con lâm vào cảnh khốn cùng, bất hạnh này! Xin Mẹ Maria, qua từng tràng chuỗi Mân Côi mà chúng con sốt sắng lần hạt trong tháng này giúp chúng con nhận ra việc phải làm để được sống trong ơn nghĩa Chúa như Mẹ Maria ngày xưa....

Thiên Quang sss