Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 29 Thường Niên A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 22,15-21

Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy.

Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? "

Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế! " Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

THEO AI?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đọc và nghe xong bài Tin Mừng hôm nay, trong ngày Chúa Nhật Truyền Giáo, chúng con có dịp suy đi nghĩ lại về mục đích của cuộc đời mỗi người chúng con, để rồi nhìn lại mà biết chúng con đã theo Chúa ra sao và tới đâu, cũng như con đã làm gì cho anh em con được nên tốt?

Dĩ nhiên là mỗi người chúng con nói riêng và mọi người trong cuộc sống luôn hướng về “chân, thiện, mỹ”, hướng về những điều tốt đẹp, những cái hoàn hảo. Với các kitô hữu, thì điều này có nghĩa là chúng con luôn hướng về hạnh phúc Nước Trời.

Để đạt đến những lý tưởng cao quý này, đòi hỏi chúng con phải tập luyện nỗ lực ngay từ hôm nay. Luyện tập và cố gắng theo lời mời gọi qua các việc làm điển hình như bài Tin Mừng trong các chúa nhật tuần trước đã đề cập đến: Vào làm vườn nho của Chúa; đến tham dự bàn tiệc Nước Trời; hay là làm chứng nhân cho Chúa như trong ngày Chúa nhật truyền giáo hôm nay, cùng các việc tương tự khác.

Chúng con luôn biết rằng: Nếu không có khởi đầu thì làm sao có kết thúc, cũng như có được những kết quả tốt đẹp; hay nói theo câu nói của ông bà để lại là “không có gieo thì làm sao có gặt?”. Vì “có công mài sắt, mới có ngày nên kim”

Với những hình ảnh cụ thể như vậy, để cho chúng con biết rằng: Muốn có kết quả tốt đẹp thì chúng con phải đánh đổi, phải có hy sinh, phải có dâng hiến, không thể nào tự nhiên mà có được, theo kiểu mà người ta vẫn nghĩ “ngồi mát ăn bát vàng” hay “há miệng chờ sung rụng” cho dù chúng con có tài giỏi đến đâu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, biết rõ điều căn bản ấy, nhưng nhiều khi vì cái “tôi” của chúng con quá lớn, hay cái tự ái, sự kiêu ngạo trổi bật khiến cho chúng con phải phân vân, dè chừng mà sa vào cạm bẫy đã giăng sẵn như trong bài Tin Mừng hôm nay: “Có nên nộp thuế cho Cesar không?”, khi Cesar là người ngoại cai trị đất nước, qua những sự việc đang diễn ra trước mắt: tại sao chúng con sống tốt lành như vậy, mà luôn gặp những điều xui xẻo, còn nhiều người sống không tốt lành thì luôn gặp hết những cái thuận lợi này đến cái may mắn khác?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước câu trả lời mạnh dạn, dứt khoát của Chúa “của Cêsar, trả về Cesar, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” giúp cho chúng con xác tín vào quyền năng của Chúa; hơn nữa Chúa là Cha tốt lành “là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa”, chứ không có đầy ác ý như những kẻ đạo đức giả. Chúa luôn muốn cho chúng con những điều tốt đẹp, không chỉ ở đời này, mà còn vĩnh viễn trên Nước Trời nữa.

Bởi vậy, nếu chúng con trọn một niềm tin yêu và phó thác thì sẽ tới một ngày chúng con gặp những điều mà hôm nay chúng con không ngờ.

Thiên Quang sss