Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 32 Thường Niên A

Chúa nhật 32 thường niên

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 25,1-13

Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: "Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! " Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!" Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!" Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

SỰ KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong cuộc sống được mệnh danh là văn minh, tiến bộ hiện nay, người ta khôn ngoan rất nhiều. Cứ nhìn vào các trẻ em hôm nay thì sẽ rõ. Bố, mẹ, anh chị chẳng có dạy dỗ, chỉ bảo gì, vậy mà nhiều khi nghe con trẻ nói mà phải giật mình kinh ngạc mà tự hỏi “Ai dạy chúng nói hay hành động như thế?”. Trong khi ấy bố mẹ và cả đến anh chị ngố ơi là ngố!

Thông minh, khôn ngoan, tài giỏi là phúc lớn của một con người, để bố mẹ và những người thân quen được nở mày nở mặt, hãnh diện....như ông bà đã nói “Con hơn cha là nhà có phúc.”

Nhưng khi xét lại cho kỹ cái thông minh, khôn ngoan, tài giỏi của con cái, của một người nào đó... cùng với những sự kiện khác trong cuộc đời so với bài Tin mừng chúng con vừa nghe thì thấy một sự cách biệt quá rõ ràng!

Bởi vì, bài Tin Mừng này nói đến sự khôn ngoan không phải chỉ nhắm đến cuộc sống mau qua ở trần gian này, mà còn nhắm đến sự sống đời đời. Bởi vậy mới có chuyện như trong Tin Mừng đã diễn tả: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!".

Vẫn biết rằng nếu không có khởi đầu thì làm sao có được cái kết thúc ở ngày mai? Đúng là như thế, nhưng khi xét cho kỹ những điều con người có được đó có thực hiện được như vậy không hay chỉ là tập trung và dừng lại ở cuộc sống này cho bản thân, hay cho một số ít nào đó, mà ta vẫn gọi là phe ta, chứ không phải là cho mọi người, cũng như nhắm đến ngày mai! Ngay cả khi nhìn thấy người khác lâm vào con đường đau khổ, gặp thảm cảnh ta vẫn lạnh lùng nhắm mắt bước qua, hay khi ta có chút rộng lòng thì cũng phải ưu tiên cho ta, người của ta trước hết!!! Bởi vậy, Chúa mới cảnh cáo “Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa chỉ dạy chúng con trong bài Tin Mừng hôm nay phải sống khôn ngoan, và để sự khôn ngoan này dẫn đến hạnh phúc đời đời thì đòi hỏi chúng con phải chuẩn bị ngay trong cuộc sống này, như Chúa đã minh họa qua việc các cô trinh nữ đi đón chàng rể “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo”.

Sự chuẩn bị được tốt đẹp thì không chỉ dừng lại ở chỗ thường xuyên tham dự thánh lễ, đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, làm các việc lành phúc đức...mà phải làm sao để trọn cuộc sống này, chúng con đều thuộc về Chúa, đều ở trong Chúa, đều là của Chúa, như thánh Phaolô đã khẳng định “Tôi sống không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa một cuộc sống đầy cám dỗ hôm nay, cộng với sự mỏng dòn của con người, chúng con dễ bị đắm chìm trong biển trần gian, và khó lòng mà đứng vững để bước theo đường Chúa vạch ra! Xin Chúa nâng đỡ, trợ giúp để chúng con nhận biết việc đúng phải làm cùng mạnh mẽ, can đảm mà bước đi cho đến cùng, để chúng con được ở trong Chúa ngay từ bây giờ, “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”. Vì vào lúc bất ngờ Chúa như chàng rể đến mà hết dầu, mới đi mua thì còn kịp gì nữa!

Thiên Quang sss