Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 6 Thường Niên A

Chúa nhật 6 thường niên A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 5,17-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. 

Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. 

Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. 

Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẩn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. 

Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết: "Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!" Các con đã nghe nói với người xưa rằng: "Chớ ngoại tình". Còn Ta, Ta bảo các con: "Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. 

Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục". Cũng có lời dạy rằng: "Ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình". Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: "Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa". Còn Ta, Ta bảo các con: "Ðừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra". 

Chất lượng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong cuộc sống đầy phức tạp hôm nay, ai cũng mong muốn mình có và được xử dụng những món đồ tốt, có chất lượng, từ con người đến vạn vật; từ đời sống thể xác đến đời sống tinh thần...như vậy, chẳng có một ai mong muốn mình phải xài đồ dzổm, đồ giả, đồ kém chất lượng.. để tránh hậu quả chẳng mong muốn, nhiều khi còn dẫn đến chuyện tiền mất tật mang!!!

Muốn có được điều này thì trước hết chính chúng con phải có phẩm chất: Có nghĩa là nơi chính mỗi người phải có những điều tốt và phải cố gắng sống những điều tốt ấy. Thước đo của điều tốt này đã được chính Chúa đã nêu rõ cho chúng con biết trong bài Tin Mừng vừa nghe: Anh em phải sống công chính hơn các kinh sư và người Phrisiêu thì mới mong được vào Nước Trời.

Một cách cụ thể, đó là không chỉ giết người mà ngay khi mở miệng mắng anh em mình là đồ ngốc thôi thì cũng đủ bị đưa ra thượng hội đồng để xét xử.

Cách khác, đó là không chỉ sống ngoại tình thì mới bị coi là phạm tội, mà ngay khi có tư tưởng xấu ấy thì cũng đáng bị lên án ném đá như người phụ nữ ngoại tình vậy.

Ngoài ra, không có thề thốt chi cả, mà có thì nói có, không thì nói không, không quanh co, không lẩn trốn, đổ tội cho người này cho người khác.

Xem xét những tiêu chuẩn Chúa đưa ra, chúng con thấy nhẹ nhàng, không có gì là khó khăn cho lắm, và chúng con nghĩ, chúng con sẽ dư sức thực hiện được ngay tức thì, chỉ cần cố một tí là xong ngay.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ông bà nói là “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, quả là như vậy, cố thì xong, quyết tâm thì sẽ thành công, cho dù chưa có được ngay, nhưng như lời ông bà thường nói “có chí thì nên” hay là “Có công mài sắt có ngày nên kim..” Nhưng rồi có chí đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy trước mắt chúng con bị xã hội với cơm gạo áo tiền lôi cuốn, chi phối, ám ảnh... dễ làm cho chúng con xao nhãng, hờ hững hay tìm cách trì hoãn chuyện luyện tập và sống có đạo đức! Bởi vậy, nếu có cố gắng luyện tập thì cố gắng được như các kinh sư và người Phrisiêu là phúc cho chúng con lắm rồi, và hơn nữa là có được chất lượng tinh tuyền như Chúa đề ra: “Anh em phải sống công chính hơn các kinh sư và người Phrisiêu thì mới mong được vào Nước Trời.”, chúng con nghĩ chắc phải từ từ thôi, vì đời con còn dài lắm mà! Mặc dù cái từ từ mà chúng con tìm cách hoãn binh đó, chẳng biết đến bao giờ mới thực hiện được, chứ chưa nói đến kết quả có được!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa biết chúng con là vốn là như thế, kể từ ngày sự xấu, sự dữ đi vào cuộc sống, nói đó rồi quên đó, hay là vui đâu chầu đấy, mặc dù vẫn hằng khao khát được sống trong hạnh phúc bất diệt và vĩnh cửu bên Chúa, và để đạt tới được hạnh phúc này thì không có bất cứ một con đường nào khác, ngoài con đường mà chính Lời Chúa đã vạch ra. Với Chúa, chúng con biết Chúa chờ đợi sự quyết tâm để với ơn Chúa ban, chúng con sẽ được nên trọn vẹn. Xin Chúa thương trợ giúp, nâng đỡ ... để chúng con nhận biết thân phận của mình, sau đó là nhận biết tình thương bao la mà Chúa dành cho chúng con, nhờ đó chúng con quyết liệt sống có trách nhiệm và có chất lượng thật sự: “Anh em phải sống công chính hơn  các kinh sư và người Phrisiêu thì mới mong được vào Nước Trời.”

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.