Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN III Mùa Vọng - Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Ðấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải".

Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa. 

Tôi là Gioan

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua bài Tin Mừng chúng con vừa nghe, cho chúng con biết rõ Ông Gioan Tẩy Giả là ai: "Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin".

Ngoài ra, chúng con còn được biết rõ “Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng.

Dù chỉ là người làm chứng, nhưng ông luôn cố gắng hoàn thành sứ mạng đã nhận lãnh, đến nỗi làm cho những người Do-thái từ Giêrusalem phải thắc mắc, băn khoăn mà sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến gặp ông và hỏi cho rõ: "Ông là ai?"

Họ thắc mắc, là lẽ đương nhiên của con người, giống y hệt ngày xưa, người bố của ông Gioan khi ở trong cung thánh được sứ thần của Thiên Chúa mạc khải. Ông không tin điều sứ thần nói, nên ông đã bị câm cho tới khi người vợ của ông sinh con và đặt tên cho con trẻ theo đúng thánh ý Chúa, ông mới mở miệng cất tiếng ca tụng Danh Thánh Chúa, mặc cho họ hàng thắc mắc...vì trong họ hàng không một ai có tên như thế!

Cuối cùng, chẳng biết làm sao để hiểu rõ được hơn nữa, họ đã phải dừng lại trong câu họ hỏi và câu trả lời của ông, khi họ bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".

Nhưng bên cạnh đó, lại có biết bao người khi nghe ông Gioan rao giảng và mời gọi đã tuôn đến vùng hoang địa để tỏ lòng ăn năn sám hối cũng như nhận lãnh phép rửa trên sông Giođan, hầu đón nhận Đấng Cứu Thế mà ông loan báo đang đến sau ông.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua sự việc xảy ra đó nơi người mệnh danh là đi trước Đấng Cứu Thế, cùng sự trở về của con người nhận biết mình cần được sống trong ơn nghĩa Chúa là như thế nào, giúp cho chúng con trong Mùa Vọng này biết mở rộng đôi mắt, biết mở rộng con tim mà đón nhận Chúa cũng như sống kết hiệp mật thiết với Chúa trong cuộc đời của mình. Không chỉ dừng lại nơi những hang đá được trang hoàng rực rỡ với những ánh đèn nhấp nháy lạ mắt, mà sẽ dừng lại mọi nơi mọi lúc, nhất là nơi những anh chị em nghèo khổ, bệnh hoạn, tật nguyền.... đang ở ngay trong gia đình của mình, ngay trong giáo xứ, trong làng xóm mà chúng con đang ở, cũng như những người mà chúng con tình cờ gặp trong cuộc sống này. Như khi xưa ông Gioan đã chọn hoang địa làm nơi gặp gỡ và loan báo Tin Mừng Chúa đến cho mọi người. Như khi xưa Chúa đã chọn hang đá máng lừa làm bước khởi đầu cho sứ vụ của Ngài với muôn người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ông Gioan đã nhận biết rõ về bản thân và sứ mạng Chúa trao phó, nên cho dù người ta ngưỡng mộ, có gán cho ông tước vị này tước vị kia, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Ðấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải". Cho dù như thế nào, Ông vẫn không  vơ về cho mình mà chỉ nhận một danh xưng khiêm tốn chỉ là tiếng kêu trong sa mạc.

Xin cho mỗi người chúng con luôn biết noi gương thánh Gioan để lại, luôn cố gắng hoàn thành sứ mạng Chúa trao ban trong cuộc sống này mà không bao giờ vênh vang, lên mặt ta đây, như khi xưa Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Vì mỗi người chúng con nhận biết rằng, nếu Chúa không ban thì làm gì chúng con có được những điều đó.

Thiên Quang sss