Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN lễ Chúa Giêsu Kitô Vua

Chúa nhật lễ Chúa Giêsu Kitô Vua

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 25,31-46

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?" Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, kết thúc năm phụng vụ, Giáo Hội tôn vinh Chúa Giêsu là vua, và qua bài Tin Mừng đọc trong thánh lễ hôm nay, Chúa cho chúng con nhận rõ và biết chắc rằng: Vua Giêsu không giống như biết bao vị vua khác ở trần gian này, đầy quyền lực, đầy giàu sang... mà Ngài là vị vua của tình yêu qua cung cách yêu thương và phục vụ mọi người, chẳng trừ bất cứ một ai.

Ngài là vua và mọi người nhận ra Ngài khi tuyên bố “Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: ‘Hãy đến hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn, Ta khát, các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm, Ta vị tù đày, các ngươi đã đến với Ta.” Đã làm cho rất nhiều người giật mình, mà phân trần “Khi ấy người lành đáp lại rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng tôi thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày má chúng tôi đến viếng Chúa đâu?’ 

Và chính lúc này Chúa công nhận:  ‘Quả thật, Ta bảo các ngươi:  những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.’

Bởi vì chính Ngài khi đến trần gian, Ngài cũng không làm một điều gì khác ngoài làm những công việc kể trên. Chính điều này đã làm nổi bật lên chương trình của Chúa là cứu độ mọi người. Chứ không chỉ dừng lại nơi người Do Thái, không chỉ là các thượng tế, luật sĩ, hay người biệt phái...

Dựa theo bài Tin Mừng, còn cho chúng con nhận ra chính Ngài là hình ảnh của mọi người. Và những ai làm điều tốt cho con người là làm cho chính Ngài, ngược lại ai không làm điều tốt cho con người thì cũng kể như là không biết Người vậy! Điều này được thể hiện rõ trong cuộc đời tại thế của Ngài, như thể có thể quả quyết một cách mạnh mẽ rằng, Ngài không quên bất cứ một ai.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật là một hạnh phúc vô cùng to lớn cho chúng con, những con người chẳng là gì trước tôn nhan Chúa. Chúa thương chúng con đến như vậy đó. Vậy, chúng con phải làm sao để xứng đáng với ơn ban nhưng không này?

Chúa đã đi bước trước để đến với chúng con, thì chính mỗi người chúng con cũng phải đến với mọi người cách nhưng không như vậy. Đến với anh chị em không ở đâu xa, mà ngay trong gia đình , trong giáo xứ, trong làng xóm và với mọi người mà con tình cờ gặp trong cuộc sống này.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nếu mỗi người chúng con suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay và quyết tâm thực hiện trong cuộc sống, thì thật là hạnh phúc cho chúng con. Nhưng vì thức lâu chầu mỏi, đã vậy thế gian này còn lôi kéo, chi phối và cả cám dỗ nữa... dễ làm cho chúng con bị lung lay, bị xao xuyến, cũng như bị ảo tưởng về chính mình. Do đó, dễ dẫn đến chuyện tức tối, cau có, giận dữ ...mà đi đến chỗ làm những chuyện tầm bậy....

Vì thế, xin Chúa nâng đỡ, trợ giúp để chúng con luôn vững tin vào Chúa, để khi gặp phải những thử thách nghiệt ngã, chúng con vẫn một lòng tôn vinh Chúa Giêsu là vua của chúng con và cả thế giới này. Nhờ đó, trong ngày “Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người ngự trên ngai uy linh của Người.  Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ dẫn đua chúng con vào cõi sống ngàn thu...”, vì cả một đời chúng con đã phục vụ và yêu thương mọi người chẳng trừ ai như Chúa đã dạy.

Thiên Quang sss