Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN lễ Hiển Linh năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 2,1-12

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. 

CHÚA TỎ MÌNH

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi mới tạo dựng nên trời đất vũ trụ và con người, một hình ảnh thật là đẹp đối với con người, đó là chiều chiều Thiên Chúa dạo chơi với con người. Nhưng từ lúc nguyên tổ không tuân giữ lời Thiên Chúa dặn dò, thì hình ảnh đó đã bị cắt đứt!

Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương và muốn tái lập lại hình ảnh tốt đẹp đó. Ngài đã kêu mời thiết lập một dân riêng, huấn luyện chuẩn bị qua sự hướng dẫn của các tiên tri hay các ngôn sứ.

Rồi đến khi tới thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai sứ thần đến với Đức Maria báo tin và mời gọi ông Giuse cùng cộng tác. Và chính hai ngài là người đầu tiên được chiêm ngưỡng dung nhan Đấng Cứu Độ trong hình hài một hài nhi. Tiếp theo sau là các mục đồng, những người nghèo, cực khổ, bé nhỏ được sứ thần báo tin. Các mục đồng đã đến, đã thấy và kể lại những gì đã nghe biết cho Đức Mẹ và thánh Giuse hay. Chính bởi điều ấy càng củng cố niềm tin của Đấng làm người và ở giữa chúng ta.

Sau đó, là theo luật của Môsê tới thời thánh tẩy, Đức Mẹ và thánh Giuse thực hiện, chính tại thời điểm này, mà ông Simêon đã vui mừng cảm nhận niềm hạnh phúc mà Thiên Chúa dành cho mình, để rồi ông thốt lên: “Xin cho tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt đã nhìn thấy ơn cứu độ...”

Không những thế, bà ngôn sứ Anna cũng đến gặp và chúc tụng Chúa, đồng nói về Hài Nhi này cho mọi người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Và trong ngày lễ Hiển Linh hôm nay, qua bài Tin Mừng còn cho biết, ba vị đạo sĩ từ phương xa cũng được hãnh diện chiêm ngắm Đấng Cứu Nhân Độ Thế, và đã dâng lên Ngài của lễ quý báu là vàng, nhũ hương và mộc dược...

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua những gì chúng con biết được kể ở trên, cho chúng con thấy, Chúa đã đến với Dân Riêng của Chúa, đồng thời, Chúa cũng tỏ mình ra cho hết mọi người chẳng trừ một ai. Hay nói một cách khác mạnh mẽ hơn, đó là Thiên Chúa muốn gặp mọi người để dẫn đưa mọi người về lại bến bờ hạnh phúc, giống như trường hợp ba vị đạo sĩ hôm nay. Sau khi triều bái xong, các vị đạo sĩ đã được chỉ một đường khác để trở về nhà mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những sự việc được hiện diện trước mắt chúng con, để rồi Chúa nhắc chúng con, chúng con có muốn gặp Chúa và sống trong hạnh phúc Chúa ban không? Nếu muốn, thì phải chuẩn bị tấm lòng đi, để mỗi lần đến nhà thờ tham dự thánh lễ, đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể mà nhận ra Chúa đến với con đó; hay là trong cuộc sống qua cuộc gặp gỡ với anh chị em, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là một sự diện đối diện với Đấng ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

Vâng, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, quả là vô phúc cho chúng con, khi chúng con sống quá hờ hững, coi thường, lạnh nhạt...để Chúa đến mà chẳng chịu đón tiếp, điều này không khác gì vua Hêrôđê, các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân mà bài Tin mừng hôm nay đề cập đến; biết mà lại chẳng biết gì! Hay có khao khát mà lại đầy ác tâm như khi vua Hêrôđê nói với các nhà đạo sĩ: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người".

Xin Chúa thương trợ giúp, soi sáng và nâng đỡ...để chúng con đừng bao giờ để mất những cơ hội gặp Chúa trong cuộc đời này, ngay hôm nay.

Thiên Quang sss