CỬ HÀNH TIỆC THÁNH

Kinh Vinh Danh

Kinh Vinh Danh

Kinh Vinh danh - Gloria - là một trong những bài hát rất cổ xưa (antiquissimus) của Giáo Hội thời kỳ đầu cùng với các kinh Pros hilarion (Ôi nguồn sáng huy hoàng) và Te Deum (Chúng con chúc tụng Chúa).

 • Kinh Xin Chúa Thương Xót Chúng Con (Kyrie)

  Kinh Xin Chúa Thương Xót Chúng Con (Kyrie)

  Căn cứ vào Nghi thức Thánh lễ, Kyrie rõ ràng không thuộc vào phần "Hành động Thống hối". Trước kia và hiển nhiên là hiện nay, Kyrie là "những lời tung hô Chúa Kitô và kêu cầu lòng thương xót của...

 • Nghi Thức Làm Phép Và Rảy Nước Thánh

  Nghi Thức Làm Phép Và Rảy Nước Thánh

  Nghi thức rảy nước thánh là một sự nhắc nhớ sống động cho các tín hữu về Bí tích Rửa tội họ đã lãnh nhận, nhờ đó họ sẽ cùng chết, mai táng và phục sinh với Chúa Kitô, nghĩa là được thông dự vào...

 • Hành Động Thống Hối

  Hành Động Thống Hối

  Hành động Thống hối hay tâm tình thống hối dường như đi liền với thân phận con người. Trong Kinh Thánh, có thể đọc thấy nhiều bản văn diễn tả lòng hối hận, ăn năn... của hối nhân và cả hạnh phúc...

 • Dấu Thánh Giá - Lời Chào - Dẫn Nhập

  Dấu Thánh Giá - Lời Chào - Dẫn Nhập

  Khi làm Dấu Thánh giá trên mình, các tín hữu được nhắc nhở rằng không phải họ đơn thuần đang ở trong một Nhà thờ riêng biệt và đang làm một hành vi thờ phượng hướng tới một vị Thiên Chúa xa xôi....

 • Cúi Chào - Hôn Kính - Xông Hương

  Cúi Chào - Hôn Kính - Xông Hương

  Chủ tế đi quanh Bàn thờ để xông hương sẽ giúp dân thánh của Chúa quy tụ quanh Bàn thờ cảm nhận được rằng Bàn thờ thuộc về toàn thể Giáo Hội, thuộc về một cộng đoàn được sắp xếp và quy tụ theo phẩm...

 • Ca Nhập Lễ

  Ca Nhập Lễ

  Mục đích của Ca Nhập lễ là mở đầu cho việc cử hành phụng vụ, giúp giáo dân thêm hiệp nhất (quy tụ), hướng tâm hồn họ vào mầu nhiệm mùa phụng vụ hay ngày lễ được cử hành và đi kèm với cuộc rước của...

 • Cuộc Rước Nhập Lễ

  Cuộc Rước Nhập Lễ

  Cuộc Rước Nhập lễ báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Cuộc rước này, dù nhiều hay ít người, dù đơn giản hay trọng thể, vẫn nhắc nhở các tín hữu về chiều kích lữ hành của cuộc sống.

 • Nghi Thức Đầu Lễ

  Nghi Thức Đầu Lễ

  Mục đích của Nghi thức Đầu lễ là quy tụ cộng đoàn và hình thành cộng đoàn nên một dân của Chúa Kitô, được hiệp thông với nhau cũng như chuẩn bị lòng trí các tín hữu lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận...

 • Dẫn nhập: Cấu Trúc Thánh Lễ Hiện Nay

  Dẫn nhập: Cấu Trúc Thánh Lễ Hiện Nay

  Thánh lễ gồm hai phần chính: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. Cả hai liên kết với nhau chặt chẽ để làm nên một việc thờ phượng duy nhất.