Đức Giám Mục Madison lên án yêu sách đòi phá hủy tượng Chúa