Thánh Thể

Thánh Thể và tâm tình Hiệp Thông

Thánh Thể và tâm tình Hiệp Thông

Thánh lễ là thời gian là nơi chốn của hiệp thông, hiệp nhất, giao hòa và tha thứ. Chúng ta được mời gọi tham dự Thánh lễ với những tâm tình đó.