Giảng Huấn

Đóa hoa lòng con dâng Mẹ

Đóa hoa lòng con dâng Mẹ

Tháng năm lại về, con cái của Mẹ lại mừng vui, đặc biệt là trong tháng năm này có ngày ghi dấu ấn: ngày kỷ niệm 100 Mẹ hiện ra tại Fatima.