Giảng Huấn

 • Giới Thiệu Tổng Quát Về Bí Tích Tình Yêu

  Giới Thiệu Tổng Quát Về Bí Tích Tình Yêu

  Đọc và tìm hiểu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Kỳ XI Về Bí Tích Thánh Thể của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI gửi các Giám mục, Linh mục, Phó tế, những người Thánh hiến và các...

 • Thánh Thể Và Các Bí Tích

  Thánh Thể Và Các Bí Tích

  Đọc và tìm hiểu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Kỳ XI Về Bí Tích Thánh Thể của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI gửi các Giám mục, Linh mục, Phó tế, những người Thánh hiến và các...

 • Cách Thức Cử Hành Thánh Thể

  Cách Thức Cử Hành Thánh Thể

  Đọc và tìm hiểu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Kỳ XI của Đức Giáo Hoàng Beneđicto XVI gửi các Giám mục, Linh mục, Phó tế những người Thánh hiến và các tín hữu Giáo dân

 • Bài 7 - Tham Dự Phụng Vụ Thánh Thể Cách Tích Cực

  Bài 7 - Tham Dự Phụng Vụ Thánh Thể Cách Tích Cực

  Đọc và tìm hiểu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Kỳ XI của Đức Giáo Hoàng Beneđicto XVI gửi các Giám mục, Linh mục, Phó tế những người Thánh hiến và các tín hữu Giáo dân

 • Thánh Thể, Nguồn Ơn Thống Hối và Tha Thứ

  Thánh Thể, Nguồn Ơn Thống Hối và Tha Thứ

  Mùa Chay Thánh là một thời gian quan trọng trong Năm Phụng vụ. Giáo Hội nhắc nhở chúng ta sống Mùa Phụng vụ này cách đặc biệt qua những chỉ dẫn về tinh thần, về ý nghĩa của Mùa Chay. Những kinh...

 • Hình Thức Thánh Thể Của Người Kitô Hữu

  Hình Thức Thánh Thể Của Người Kitô Hữu

  Đọc và tìm hiểu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Kỳ XI của Đức Giáo Hoàng Beneđicto XVI gửi các Giám mục, Linh mục, Phó tế những người Thánh hiến vá các tín hữu Giáo dân Về Bí...

 • Bài 9 : Tu Đức Thánh Thể

  Bài 9 : Tu Đức Thánh Thể

  Đọc và tìm hiểu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Kỳ XI của Đức Giáo Hoàng Beneđicto XVI gửi các Giám mục, Linh mục, Phó tế những người Thánh hiến và các tín hữu Giáo dân Về Bí...

 • Sáu Từ Ngữ Giúp Hiểu Hiến Chế Phụng Vụ

  Sáu Từ Ngữ Giúp Hiểu Hiến Chế Phụng Vụ

  Từ thế kỷ XI, việc cử hành phụng vụ là công việc của linh mục. Ngài thinh lặng dâng lễ, trong khi cộng đoàn tham dự thì ở xa bàn thờ. Các nhà thần học thế kỷ XX đã tái khám phá, nơi các Giáo Phụ,...