Giáo xứ Long Toàn lễ Cung hiến Thánh Đường 03/12/2016

Giáo xứ Long Toàn: Cung hiến Thánh đường

và kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ

 

“Dân Israel khi xưa hằng năm đều trở về đền thờ Giêrusalem vào những dịp lễ lớn để tôn thờ và tạ ơn Thiên Chúa. Đối với chúng ta, khi cung hiến nhà thờ và bàn thờ hôm nay thì niềm vui phải lớn lao hơn, tràn đầy hơn. Vì chúng ta biết rằng nơi đây, mỗi ngày chúng ta sẽ dâng Thánh lễ kỷ niệm hy tế Đức Giêsu Kitô trên Thánh giá.”

Đó là lời chia sẻ của Đức cha Tôma, Giám mục Giáo phận Bà Rịa trong bài giảng lễ Cung hiến Thánh đường Giáo xứ Long Toàn, Giáo hạt Bà Rịa, vào ngày 03.12.2016.

 

Trước khi bắt đầu thánh lễ, đúng 09g00, Đức cha Tôma đã chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành, mở cửa thánh đường và làm phép Đài Đức Mẹ.

Sau đó, đoàn đồng tế và cộng đoàn tiến vào Nhà Chúa để hiệp lòng cử hành hy lễ tạ ơn do Đức cha Tôma chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có Cha Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh – Quản hạt Bà Rịa, Cha Giám tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ân nhân và cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha chủ tế đã chủ sự nghi thức làm phép nước, rảy nước thánh thanh tẩy ngôi nhà thờ và bàn thờ mới.

Trong bài giảng lễ, Đức cha đã nhắc lại đền thờ đơn sơ thời tổ phụ Giacóp, đền thờ Giêrusalem nguy nga do vua Salomon xây dựng để cho dân Chúa đến tôn thờ Thiên Chúa. Ngài nói: “Khi xưa Giacóp đã dựng nên đền thờ cho Thiên Chúa. Trải dài qua muôn thế hệ, Thiên Chúa luôn hiện diện trong đền thờ. Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành với dân Ngài. Khi dân Ngài đã định cư nơi miền đất hứa thì vua Salomon đã xây dựng nên đền thờ Giêrusalem tráng lệ, để từ nơi đền thờ này Thiên Chúa hiện diện giữa dân Người một cách cụ thể hơn. Những ai vào tôn thờ và tạ ơn Chúa thì sẽ được lãnh nhận những ơn cần thiết. Dù có nguy nga tráng lệ hay nhỏ bé, dù có cổ kính hay hiện đại. Mọi Thánh đường đều là nơi Thiên Chúa hẹn gặp với dân Người…”.

Từ đó, Đức cha nhấn mạnh tầm quan trọng nhất của đời sống người tín hữu là mỗi người hãy là những viên đá sống động của Thiên Chúa: “…Thánh Phêrô trong thư gởi cho các tín hữu cũng đã nói mỗi tín hữu là viên đá sống động xây nên đền thờ Thiên Chúa và Chúa Giêsu là viên đá tảng. Sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô là mỗi người chúng ta trở thành đền thờ của Chúa và tạo thành Giáo hội là đền thờ thiêng liêng. Hãy để Thiên Chúa dùng anh chị em như những viên đá sống động mà xây nên đền thờ thiêng liêng vĩnh cữu…”.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Đức cha đã long trọng cử hành nghi thức cung hiến bàn thờ và nhà thờ. Nghi thức khởi đầu bằng Kinh cầu các Thánh, sau đó Đức Giám mục đặt di cốt 04 thánh tử đạo tại bàn thờ là: Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Thánh Phanxicô Xaviê Cần và Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu.

Nghi thức tiếp diễn với việc Đức cha long trọng đọc lời nguyện cung hiến xin Chúa Thánh Thần thánh hóa nhà thờ và bàn thờ và xức dầu thánh, xông hương bàn thờ mới cùng các thánh giá trên tường nhà thờ và thắp nến sáng bàn thờ. Các nghi thức này mang ý nghĩa xin Chúa ban muôn ân phúc dư tràn xuống trên tất cả những ai đến tham dự các nghi thức phụng vụ và tôn thờ Thiên Chúa nơi ngôi thánh đường này. Kể từ đây, nhà thờ và bàn thờ Giáo xứ Long Toàn vĩnh viễn thuộc về Thiên Chúa.

 

Nghi thức cung hiến kết thúc bằng việc công bố và ký chứng thư. Chính tay Đức Giám mục Giáo phận đã trao chứng thư cho Cha Chánh xứ Giuse Vũ Hoàng Anh, SSS trước mặt cộng đoàn như một sự ủy thác sứ vụ.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

 

Trước khi Đức cha ban phép lành cuối lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn đã dâng lời tri ân Đức cha Giáo phận, Cha Quản hạt Bà Rịa, Cha Giám tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Ân nhân, quý Khách trong và ngoài Giáo phận đã quảng đại giúp đỡ để ngôi thánh đường được hoàn thành.

Một ngôi thánh đường mới được cung hiến, một trang sử mới được mở ra. Chắc chắn thánh lễ hôm nay sẽ mở ra một hướng đi mới cho Giáo xứ Long Toàn trong việc phát triển đời sống đức tin và làm chứng cho Tin mừng của Đức Kitô giữa lòng xã hội hôm nay.

Tin: Anrê Xuân Phúc

http://www.giaophanbaria.org

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.