LỜI NGỎ XIN VẬT DỤNG THÁNH PHÒNG TRUYỀN THỐNG SSS

LỜI NGỎ XIN VẬT DỤNG THÁNH

Phòng Truyền Thống Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam 

Kính thưa anh em,

các anh em bề trên cộng đoàn và anh em mục vụ giáo xứ,

Những đồ dùng trong việc cử hành Phụng vụ, như Chén Thánh, bình đựng Mình Thánh Chúa, Mặt Nhật, hào quang đựng cốt Thánh, chuông, bình hương, mõ, lọ đựng rượu và nước… (cũ - không còn sử dụng, hoặc mới - không có nhu cầu sử dụng) của cá nhân hay cộng đoàn, giáo xứ.

Nhằm lưu giữ những di sản tài sản thiêng liêng vô giá, vậy nay xin thỉnh nguyện anh em cho phòng truyền thống của Tỉnh Dòng trong tương lai có hiện vật.

Mục đích:

         -  Để nói lên lòng quý trọng những đồ Thánh đã sử dụng cho việc hiến tế.

         -  Để thể hiện tình đoàn kết và hiệp nhất trong Tỉnh Dòng.

       -  Để chuẩn bị cho di sản thiêng liêng của Tỉnh Dòng có những kỷ vật hầu đánh dấu những mốc thời gian của gia đình Tỉnh Dòng chúng ta từ khi hiện diện trong đất nước cho đến ngày nay,cũng như để trưng bày cho các biến cố trọng đại của Tỉnh Dòng Việt Nam hiện diện trên quê hương thân yêu này..

Rất ước mong anh em nhiệt tình trao hiến những vật quý cho di sản Tỉnh Dòng. Thầy Phêrô Maria Phạm Đức Thành,sss, đảm nhận công việc lưu giữ, bảo quản những di sản này.

 Lm. Giuse Phan Ngọc Trợ,SSS

Bề trên Giám Tỉnh