Mẫu Chầu

Giờ Chầu Thánh Thể: 24 giờ cho Chúa - Năm Thánh Lòng Thương Xót

Giờ Chầu Thánh Thể: 24 giờ cho Chúa - Năm Thánh Lòng Thương Xót

Để sống tốt Mùa Chay Năm Thánh, đặc biệt cảm nghiệm được Lòng Thương Xót của Chúa và thực thi lòng thương xót đối với tha nhân. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta dành ​​"24 giờ cho Chúa" để cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, đón nhận ý Chúa, và quyết tâm thực hành ước muốn của Đức Thánh Cha ...