Nước Mỹ xúc động trước cậu bé giúp lễ hy sinh chết cho bạn học được sống