Phép lành và ơn toàn xá ĐTC ban cho những ai theo dõi thông điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2019