Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Bảy T. 33 thường niên

Thứ bảy tuần lễ 33 thường niên

THIÊN CHÚA LÀ CHÚA KẺ SỐNG

Lc 20,27-40

Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su : "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này : Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào.Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ ?"

Đức Giê-su đáp : "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."

Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói : "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm."   Thế là, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa. 

Suy niệm

Nhiều người tưởng lầm rằng chết là hết, hết cơ hội hưởng thụ, hết được hà hiếp bóc lột ai và cũng hết phải lo công lý, hết được buông thả, mà chết rồi cũng chẳng phải lo đền trả, hoặc bị ai khiển trách, buộc tội. Họ không tin có sự phục sinh sau khi chết, nên chỉ lo cho hiện tại.

Để công khai nói lên lập trường của họ là chối bỏ tín điều: Xác loài người ta sẽ sống lại. Họ vịn vào luật Môisen bày ra câu chuyện: hễ anh em mình chết mà không con, thì người thân nhất trong anh em phải cưới người vợ goá, hầu khi có con thì lấy tên người đã chết đặt cho con, để tên người chết không mai một. Vậy có 7 anh em theo luật phải cưới người vợ goá đó, mà cả 7 đều chết không con, rồi cả người vợ cũng chết, và họ hỏi Đức Chúa Giêsu: Vậy sống lại thì người phụ nữ ấy là vợ ai. Họ tuởng lý luận ấy rất sâu sắc, đẩy Chúa Giêsu vào chân tường không lối thoát.

Nhưng Chúa đã nhân cơ hội này mặc khải cho ta điều quan trọng là: Khi thân xác ta được phục sinh sẽ như các thiên thần, nghĩa là không bị hạn chế bởi không gian hay thời gian, cũng không bị ràng buộc bởi các đam mê, vì không còn lệ thuộc vào khuynh năng truyền sinh, hay bảo trì, mọi người sống với nhau như anh em, cũng không còn cưới xin, hay chọn lựa người yêu, không thù ghét ai, cũng không còn tranh chấp hay ganh đua, mà mọi người đối với nhau chỉ có thông hảo trong tình yêu trong sạch siêu nhiên.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra, mọi người đều phải chết, nhưng phúc cho ai được chết trong Chúa, tức chết trong niềm tin Thiên Chúa là Cha hiền và Đức Kitô là anh trưởng của cả nhân loại.

*Hát: Hãy đến tung hô Chúa, reo mừng Đấng cứu thoát ta, nào cùng đến trước tôn nhan, dâng lời cảm tạ và tung hô Chúa.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra, được chết trong Chúa là bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống chỉ có tình yêu, yêu Chúa và yêu mọi người.

*Hát: Hãy đến tung hô Chúa, reo mừng Đấng cứu thoát ta, nào cùng đến trước tôn nhan, dâng lời cảm tạ và tung hô Chúa.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra mọi xác phàm sẽ được phục sinh trong ngày tận thế, nhưng ai khi còn sống đã biết tiết chế khuynh năng tính dục và thoát ly mọi ham muốn bất chính sẽ được nên như các thiên thần.

*Hát: Hãy đến tung hô Chúa, reo mừng Đấng cứu thoát ta, nào cùng đến trước tôn nhan, dâng lời cảm tạ và tung hô Chúa.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con cảm tạ Chúa đã cho con niềm tin kính, trông cậy và mến yêu Chúa để con không sợ chết, và sợ bất cứ điều gì, trừ tội lỗi có thể làm com xa Chúa.

*Hát: Hãy đến tung hô Chúa, reo mừng Đấng cứu thoát ta, nào cùng đến trước tôn nhan, dâng lời cảm tạ và tung hô Chúa.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS