Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. 14 TN

THỨ NĂM  - TUẦN LỄ 14 TN

TƯ CÁCH TÔNG ĐỒ PHẢI CÓ

TIN MỪNG  Mt 10,6-15

Chúa Giêsu  nhắn nhủ các Tông đồ: “Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en”. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch, và khu trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

 "Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì –bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.

SUY NIỆM

Theo ý Chúa: Các Tông đồ phải loan truyền: “Nước Thiên Chúa đã đến gần.”  Nhưng nước Thiên Chúa là nước tình thương, nên những ai muốn loan báo tin mừng phải là nhân chứng của tình thương.

Vì thế phải để tâm lo cho người đau yếu. Lo cho kẻ chết. Đừng quên người bị phong cùi và khu trừ quỷ dữ. Đã được hưởng ơn Chúa không điều kiện, thì cũng phải chia sẻ ơn đã được cách quảng đại.

Đừng lo tích trữ, giữ kỹ tiền bạc. Đừng để mình lệ thuộc vật chất, ăn mặc đơn sơ và chỉ mang theo điều cần dùng. Vì Chúa sẽ lo cho ai biết lo việc Chúa.

Ai đón tiếp thì ở lại với họ cho tới khi ra đi, đừng nay nhà này, mai nhà khác. Hãy cư xử quảng đại với mọi người, phải nhã nhặn và cầu phúc cho họ. Nhưng nếu ở đâu người ta không đón tiếp, thì đừng cố thủ, kẻo sinh ra thù hằn, cũng đừng hận người ta. Thiên Chúa sẽ lo liệu mọi sự.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho tất cả những ai được Chúa gọi và sai đi loan báo tin mừng cứu độ biết tín thác vào ơn Chúa quan phòng hầu cảm thấy Chúa luôn luôn ở bên mình.

*Hát: Chúa ở với tôi, triều ánh sáng huy hoàng, gieo sướng vui trong lòng, Chúa ở với tôi.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho tấtcả các tông đồ và chiến sĩ tin mừng biết sống quảng đại, và được luôn luôn an bình vì có Chúa ở cùng.

*Hát: Chúa ở với tôi, triều ánh sáng huy hoàng, gieo sướng vui trong lòng, Chúa ở với tôi.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin chúc lành cho những ai đón tiếp các tông đồ và chiến sĩ của Chúa để họ cùng được hưởng niềm vui có Chúa ở cùng.

*Hát: Chúa ở với tôi, triều ánh sáng huy hoàng, gieo sướng vui trong lòng, Chúa ở với tôi.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho toàn thể dân Chúa được cảm thấy sung sướng vì có Chúa ở cùng.

*Hát: Chúa ở với tôi, triều ánh sáng huy hoàng, gieo sướng vui trong lòng, Chúa ở với tôi.         

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS