Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 15 thường niên

Thứ sáu tuần lễ 15 thường niên

LUẬT CHÚA LÀ CHỈ NAM

Mt 12,1-8

Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!" Người đáp: "Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát." 

Suy niệm

Mấy ông Pharisêu được tiếng là những người biết luật nhưng lại là những người vụ luật mà thiếu hiểu biết, nhất là thiếu lòng khoan dung, nên Chúa đã nhân cơ hội các ông khắt khe lên án các môn đệ Chúa mà giải thích luật hưu lễ.

Một ngày sabat các môn đệ Chúa đang lúc đói, qua ruộng lúa, nên đã xử dụng điều luật cho phép, bứt vài bông lúa miến vò trong tay rồi ăn cho đỡ đói. Các thày Pharisêu thì coi đó là lỗi luật hưu lễ, vì làm thức ăn cho mình trong ngày Sabat.

Chúa không bênh các môn đệ,mà chỉ muốn cho các ông Pharisêu hiểu là luật Chúa chỉ là chỉ nam cho đời sống, mà bảo vệ sự sống thì cần thiết hơn, nên Chúa trưng tích vua Đavít và các cận vệ của ông đã ăn tiến là chỉ các tư tế phục vụ trong lều thánh mới được ăn, vì thượng tế không còn thứ bánh nào khác để cho họ. Chúa lại nhấn mạnh ngày sabat các tư tế làm việc trong nhà Chúa không lỗi luật hưu lễ.

Rồi Chúa kết lời giảng dạy bằng lời mặc khải là chính Chúa làm chủ chi phối mọi điều luật, mà Chúa muốn mọi điều luật phải mang ý nghĩa bao dung, là chỉ nam chứ không là án phạt.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã dậy chúng con đừng xét đoán anh em, xin cho chúng con biết xót thương và bao dung.

*Hát: Thắp sáng lên trong trái tim con, tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực lên đốt cháy đau thương.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con ơn biết mình và biết yêu kính anh em.

*Hát: Thắp sáng lên trong trái tim con, tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực lên đốt cháy đau thương.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết đấm ngực mình mà đừng xét nét anh em.

*Hát: Thắp sáng lên trong trái tim con, tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực lên đốt cháy đau thương.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin thánh hoá mọi tư tưởng, ước muốn và lời nói việc làm của con.

*Hát: Thắp sáng lên trong trái tim con, tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực lên đốt cháy đau thương.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS