Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 33 thường niên

Thứ sáu tuần lễ 33 thường niên

CHÚA ĐUỔI BỌN BUÔN BÁN

Lc 19,45-48

Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !"

 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

Suy niệm

Khi người ta chỉ kiếm lợi thì không coi cái gì là xấu, và coi thường bất cứ điều gian ác nào. Họ lợi dụng nhu cầu của khách hành hương mà tăng giá chiên bò rất cao, họ đặt bàn đổi tiền, để gian lận bằng cách đếm rất nhanh để khách hàng theo không kịp. Họ bóc lột những người đến từ vùng sâu, vùng xa và thường là người nghèo sống đạo đơn sơ chất phác.

Người ta tưởng là Chúa đuổi họ vì họ đưa chiên bò vào Đền Thánh, nơi tôn nghiêm, làm cho ngập rác rưởi và hôi thối. Nhưng chính là cái nhơ nhớp do cách buôn bán biển lận của họ, và hơn thế nữa là các Lêvi và tư tế, là những người có trách nhiệm phải bảo quản sự sạch sẽ thứ tự trong Đền thờ, mà vì ham quà cáp, nhận tiền vì tiền của bọn gian thương mà làm ngơ cho chúng. Đó là những cái nhơ nhớp vô hình, nhưng phạm đến đức công bằng, bác ái. Để chấn chỉnh lại, Chúa nhặt sợi dây thừng, chấp lại vung lên vừa đuổi chúng đi vừa nói: Các ngươi biến nhà Cha ta là nhà cầu nguyện thành sào huyệt trộm cướp vậy sao?

Nhưng rất tiếc, các tư tế và Lêvi là những người lãnh đạo tinh thần dân chúng, mà thay vì tiếp thu bài học quý giá ấy họ lại giận điên lên mà tìm cách giết Đức Chúa Giêsu.

Phần Chúa, Ngài vẫn đương nhiên giảng dậy trong đền thờ.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết bảo quản tâm hồn con được luôn luôn trong sạch và trật tự cho tương xứng đền thờ của Chúa.

*Hát: Khâm sùng thành tín, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tín, con thờ lạy Chúa.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết nhận ra mọi cơ hội tốt để có thể giúp đỡ tha nhân và đừng lợi dụng nhu cầu của tha nhân mà bóc lột ai.

*Hát: Khâm sùng thành tín, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tín, con thờ lạy Chúa.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin gìn giữ lòng trí con khỏi bị của cải tiền bạc làm mờ ám mà quên tình người và bổn phận đối với Chúa.

*Hát: Khâm sùng thành tín, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tín, con thờ lạy Chúa.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết hối hận và xa lánh mọi lỗi lầm nghịch đức thờ phượng, đức công bình và yêu người.

*Hát: Khâm sùng thành tín, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tín, con thờ lạy Chúa.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS