Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 34 thường niên

Thứ sáu tuần lễ 34 thường niên

CÂY VẢ TRỔ LÁ XANH

Lc 21,29-33

Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn : "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lờiThầy nói sẽ chẳng qua đâu.

Suy niệm

Vào mùa đông giá lạnh, cây cối trụi lá, mùa xuân cây cối đâm chồi, nảy mầm và khắp núi rừng được phủ kín bằng một màu xanh êm dịu, nhưng cũng báo hiệu là mùa hè đang tới. Cũng vậy, mọi biến cố đều được tình thương quan phòng của Chúa tiên báo bằng cách này hay bằng cách khác.

Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, khi mà các điềm như Đức Kitô tiên báo cứ tuần tự xảy ra, có những điềm gây kinh hoàng như động đất bão lụt, chiến tranh hay dịch tễ là tiếng Chúa nhắc nhở: Ai muốn được đón nhận vào nước Thiên Chúa phải sám hối và giữ mình trong trắng để sẵn sàng đón Đức Kitô ngự đến. Nhưng cũng có những điềm gây hứng thú như người ta biết yêu thương nhau, và có đông đảo người ta nhận biết Đức Kitô, nhiều gương sáng của những bậc Thánh nhân. Ai dễ quan sát thời thế sẽ khám phá những gì Thiên Chúa đang sửa soạn cho Ngài là Đức Kitô đang trở lại để làm một cuộc thanh lọc, mà đa số sẽ được chọn theo Chúa Kitô về cùng Thiên Chúa Cha.

Vì thế chúng ta cần phải ở trong tư thế sẵn sàng, vì tuy ngày giờ Đức Kitô xuất hiện có thể được coi là đột xuất, nhưng thực ra không phải thế, vì mọi việc đã được tiên báo và qua Hội Thánh Thiên Chúa hằng nhắc nhở mọi người: Ai nghe tiếng Chúa mà sửa soạn sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa đến sẽ là một điềm vui.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin giúp chúng con ý thức được những điều tiên báo Đức Kitô lại đến mà sửa soạn tâm hồn để sẵn sàng mang đèn sáng ra đón Người.

*Hát: Vui ca nên nào thiếu nữ Sion, vì Đấng cứu chuộc rất oai hùng Người ngự trong nhà ngươi.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa chính là chỉ nam là hành trang hành lý cho những ai muốn nhờ Chúa mà đến cùng Thiên Chúa Cha.

*Hát: Vui ca nên nào thiếu nữ Sion, vì Đấng cứu chuộc rất oai hùng Người ngự trong nhà ngươi.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con luôn có đèn sáng trong tay là Đức tin sống động để nghinh đón Chúa.

*Hát: Vui ca nên nào thiếu nữ Sion, vì Đấng cứu chuộc rất oai hùng Người ngự trong nhà ngươi.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho ngày vinh quang Chúa đến con được xếp hàng bên hữu Chúa.

*Hát: Vui ca nên nào thiếu nữ Sion, vì Đấng cứu chuộc rất oai hùng Người ngự trong nhà ngươi.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS