Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Tư T. 34 thường niên

Thứ tư tuần lễ 34 thường niên

CHÚA BÊNH ĐỠ VÀ YÊU THƯƠNG NHỮNG AI KÍNH MẾN CHÚA

Lc 21,12-19

Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, anh em sẽ bị điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

Suy niệm

Chúa đã dậy: Ai muốn theo ta hãy quên mình vác khổ giá mình mà theo. Chúa không hứa thiên đàng, nhưng hứa phương thế và đường lối về thiên đàng là: Người ta sẽ tra tay ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Đó là phương thế Chúa dùng để thanh tẩy, tinh luyện và thánh hoá, và cũng là đường đưa ta về nước trời, vì nếu ta được thế gian yêu chuộng, và ta quyến luyến yêu sống theo thói thế gian, thế gian sẽ làm cho ta ra nhơ nhớp không xứng với nước trời và quên đường về cùng Thiên Chúa là Cha ta.

Nhưng dù thế gian có hành hạ ta, Chúa không bỏ ta cô đơn. Chúa Giêsu hứa: Chính Thày sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, kẻ thù anh em không tài nào chống chọi được.

Cái đau khổ tinh thần cũng có thể xảy ra là chính cha hay mẹ, vợ hay chồng, và cả con cái cũng chống đối, và trao nộp ta nếu ta không theo ý họ. Nhưng lại chính là phương thế Chúa cho ta thấy là không ai yêu thương ta thành thực và trung kiên như Chúa, và Chúa sẽ bênh vực chở che ta, đến một sợi tóc ta cũng không mất.

Một điều ta có thể tin là mọi sự sẽ xảy ra tốt đẹp cho ta là chính những kẻ thù ta sẽ được biết Chúa, nếu ta kiên trì yêu thương và muốn họ được Chúa thương.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Là sức mạnh là an ủi cho những ai bị bách hại vì Chúa, xin Chúa cho con vững tin vào tình Chúa yêu con.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Là sự khôn ngoan bảo vệ và hướng dẫn đời chúng con, xin cho chúng con vững tin vào tình Chúa.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con được theo gương Chúa, yêu thương và cầu nguyện cho những người ghét bỏ và hành hạ chúng con để chính họ họ được biết và hưởng tình Chúa.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trên thánh giá Chúa đã xin Thiên Chúa Cha tha cho các lý hình đang hành hạ Chúa, xin cho những người ghét bỏ hành hạ chúng con được nhìn ra tình yêu vô biên của Chúa.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS