Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 1 Mùa Chay A

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 4,1-11

Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!". Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra."

Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."

Đức Giê-su đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."

Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."

Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

SUY NIỆM

Mùa Chay là thời gian đặc biệt Hội Thánh kêu gọi chúng ta hướng về Chúa Giêsu Kitô. Chiêm niệm cuộc tử nạn của Ngài mà nhận ra và thấu hiểu Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường ấy, nên đã ban chính Con Một yêu quý của Ngài cho thế gian. Với khổ nhục kế rất đau thương, rất nhục nhã, Con Thiên Chúa làm người đã đập tan vương quốc Satan, phá vỡ ngục tù, bẻ gãy xiềng xích, để giải cứu nhân loại. Ai đứng lên giũ bỏ xiềng xích, bước ra theo chân Chúa, sẽ được đón nhận làm công dân Nước Trời, được tham dự vào vinh quang Phục sinh của Chúa.

Mùa Chay cũng là thời gian thuận tiện cho ta trở về cùng Thiên Chúa, để được thánh hóa cho xứng với thiên chức con cái Thiên Chúa mà chúng ta đã được khi chịu phép Rửa Tội.

Để đạt những mục tiêu ấy, ta cần phải theo gương Chúa Giêsu, hy sinh hãm mình và cầu nguyện.

Chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, vô cùng hạnh phúc và vinh quang, nhưng Chúa đã lên hoang địa nhịn ăn và cầu nguyện suốt 40 đêm ngày để dạy ta: Nếu chúng ta không tự ý tiết chế cách sống thì chúng ta khó có thể thoát ly khỏi dò lưới và xiềng xích là tiền tài, danh vọng, xác thịt... ma quỷ dùng để giữ ta làm nô lệ cho chúng.

Nếu không cầu nguyện thì tự ta, ta khó khám phá ra mưu ma chước quỷ, và không có sức chống trả các cám dỗ lôi ta xa Chúa. Nếu ta không vì Thiên Chúa mà yêu thương đoàn kết với tha nhân, ta khó có thể được ơn cứu rỗi, vì ơn cứu độ là ơn đoàn sủng. Ai sống hiệp thông với cộng đoàn dân Chúa sẽ được bảo đảm sống đời đời.

Chúng ta cũng cần hiểu điều này: Cám dỗ tự nó không là xấu, vì là cơ hội tốt cho ta thưa với Chúa: Chúng con chọn theo Chúa và đường lối Chúa.

Cám dỗ chỉ có hại khi ta chiều theo nó. 

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Cha sai đến để giải thoát chúng con. Xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi của mùa Chay mà học hỏi cho biết Thiên Chúa yêu thương chúng con dường nào.

* Hát: Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền. Lòng từ ái Chúa vô biên.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã chết vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con được thà chết chẳng thà lìa xa tình Chúa yêu thương.

* Hát: Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền. Lòng từ ái Chúa vô biên.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con dâng những hy sinh, như bớt nhậu nhẹt, như nhịn nhục tha nhân, như bớt giờ giải trí vô ích, hạn chế ti vi, để có thể cầu nguyện chung trong gia đình.

* Hát: Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền. Lòng từ ái Chúa vô biên.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết tự kiểm điểm, tĩnh tâm và xưng tội ngay từ đầu mùa Chay, để có thể được Chúa thánh hóa ngay từ đầu mùa Chay và sống trong niềm hoan lạc của ơn Thánh sủng.

* Hát: Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền. Lòng từ ái Chúa vô biên. 

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS