Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 12 Thường Niên A

Chúa Nhật XII Thường Niên

HÃY KÍNH SỢ THIÊN CHÚA 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 10,26-33

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

"Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

"Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

SUY NIỆM

Trong những thời kỳ Hội Thánh Chúa bị cấm cách và bách hại, có nhiều người vì niềm tin quá mỏng manh và yếu đuối, nên đã chối đạo, bỏ đạo.

Tuy vậy, Thiên Chúa không bỏ họ. Nhiều người sau đó được ơn sám hối và tích cực sống đức tin đến hơi thở cuối đời.

Bởi vì Thiên Chúa là Tình thương đã sai Đức Kitô đổ máu đào để tẩy xóa tội lỗi chúng ta và chết thay ta. Thiên Chúa xót thương chứ không giận kẻ tội lỗi.

Cả những con chim sẻ mà Thiên Chúa cũng chẳng để con nào chết mà Ngài không biết đến. Phương chi chúng ta được Thiên Chúa thanh tẩy bằng máu, bằng cả cuộc đời của Đức Kitô, Đấng mà Chúa Cha đã tuyên bố là Con yêu quý của Ngài.

Có người mẹ nào yêu con đến đếm từng sợi tóc trên đầu con, thế mà Chúa Giêsu nói : Ngay cả tóc trên đầu anh đã được đếm cả rồi! Có nghĩa là Chúa chăm sóc ta rất tỉ mỉ. Bởi vì Thiên Chúa quý yêu chúng ta hơn chim sẻ nhiều và hơn ngàn lần thân mẫu ta yêu ta.

Vậy dù ta hay những người thân của chúng ta có tội lỗi mấy đi nữa, đừng ngã lòng, nhưng phải vững tin vào tình yêu hải hà của Thiên Chúa, mà xin Thiên Chúa vì Đức Kitô thứ tha cho ta. Nếu chúng ta sợ không chiều ý kẻ xấu thì ta sẽ bị nó giết, thì hãy nhớ rằng: Kẻ dữ chỉ có thể giết thân xác ta, nhưng nó không thể làm gì được linh hồn ta, vì thế mà ta sẽ được vinh quang như các Thánh Tử Đạo đã thà chết chẳng thà chối bỏ Chúa. Thánh trinh nữ Maria Gôrétti đã vì chống lại ý xấu, việc làm xấu của kẻ muốn chiếm đoạt thân xác Người mà Người đã được lưu tiếng là thiếu nữ anh hùng, trong trắng và vinh quang.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là sức mạnh các Thánh Tử vì đạo. Xin cho chúng con lòng can đảm xưng đức tin bằng cách thà chết chẳng thà xúc phạm đến Chúa.

*Hát: Không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tuy yếu đuối, sợ chết, nhưng chúng con thành tâm muốn dù sống dù chết vẫn trung thành, tin kính, mến yêu Thiên Chúa là Cha.

*Hát: Không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy: Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Mà việc làm của đức tin là kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Xin cho chúng con ơn can đảm sống đức tin và sáng suốt xa điều tội lỗi.

*Hát: Không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con không thể kính mến Chúa và yêu người được, nếu không có ơn Chúa thúc đẩy và giúp đỡ chúng con. Xin đốt lửa mến Chúa yêu người trong lòng con.

*Hát: Không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS