Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 33 Thường Niên A

Chúa Nhật 33 Thường Niên A

PHẢI LÀM CHO ƠN CHÚA TĂNG TRƯỞNG GẤP BỘI

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 25,14-16; 19-21

Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: "Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "

SUY NIỆM

Thiên Chúa là tình yêu. Ngài yêu thương mọi tạo vật do Ngài dựng nên. Ngài cho mọi loài có khả năng, có phương thế sinh tồn và phát triển.

Riêng loài người đã được Thiên Chúa trao quyền quản lý muôn vật hữu hình trong vũ trụ, để khám phá và khai thác chúng mà hưởng dùng và chia sẻ, giúp đỡ nhau, để cùng nhau sống hạnh phúc ở trần gian, và giúp nhau hướng về Thiên Chúa là cùng đích của đời mình.

Ai ai cũng phải đem khả năng tinh thần và thể lý mà cộng tác với Chúa, làm đẹp, làm giàu, làm an vui cho môi trường sinh sống của mình. Vì "Có làm thì mới có ăn, không nhưng ai rỗi đem phần đến cho".

Dụ ngôn chúng ta vừa đọc, dạy ta phải sử dụng lý trí mà làm cho các ơn Chúa đã ban cho ta, sinh sôi nảy nở thêm lên, phong phú nhiều hơn.

Người được năm phải sinh lời gấp đôi là mười. Người được hai phải nhân lên thành bốn... Tất cả những ai biết làm cho ơn Chúa tăng trưởng đều được Chúa ban lại cho cả vốn lẫn lời. Lại còn được thăng thưởng để có chức lớn, lộc nhiều, có cơ hội thăng tiến nữa.

Trái lại, người không biết sử dụng ơn Chúa thì bị coi như là kẻ lười biếng, đem vốn chôn đi. Chúa sẽ thu lại và còn bị loại khỏi Nước Trời.

Đã được ơn đức tin, ta phải làm cho ít là một người khác được thấy cách sống của ta mà nhận ra có Thiên Chúa tốt lành và đáng kính mến và cũng nhận ra mình chỉ được hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh cửu khi sống đức tin.

Đức tin nhắn nhủ: Ta không được hưởng hạnh phúc lẻ loi, mà chỉ được hoàn toàn hạnh phúc thật, hạnh phúc trường sinh khi ta biết lo cho hạnh phúc tha nhân.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Ngôi Lời giáng thế để đưa nhân loại chúng con trở về cùng Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết theo gương Chúa quên mình lo cho hạnh phúc tha nhân.

* Hát: Chúa là gia nghiệp đời con. Xin Ngài bảo toàn thân con, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, và ở bên Chúa con tìm thấy được niềm vui, Chúa là gia nghiệp đời con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa tự hạ đến ở với chúng con. Xin cho chúng con biết khiêm nhường để đưa Chúa đến cùng anh em ngoại giáo, để họ được Chúa thương đưa về cùng Chúa Cha.

* Hát: Chúa là gia nghiệp đời con. Xin Ngài bảo toàn thân con, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, và ở bên Chúa con tìm thấy được niềm vui, Chúa là gia nghiệp đời con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã ban chính Mình Máu Thánh Chúa để nuôi và thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con được nên thánh để chúng con có thể làm cho lương dân nhận ra Chúa và Chúa đang cùng chúng con đến với họ.

* Hát: Chúa là gia nghiệp đời con. Xin Ngài bảo toàn thân con, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, và ở bên Chúa con tìm thấy được niềm vui, Chúa là gia nghiệp đời con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa hãy làm vua lòng chúng con và làm vua tất cả mọi người.

* Hát: Chúa là gia nghiệp đời con. Xin Ngài bảo toàn thân con, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, và ở bên Chúa con tìm thấy được niềm vui, Chúa là gia nghiệp đời con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS