Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 5 Mùa Chay A

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 11,6-44

Sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê!".

"La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây." Các môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại." Bấy giờ Người mới nói rõ: "La-da-rô đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin".

 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi.

Cô Mác-ta là chị người chết nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày." Đức Giê-su bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Rồi người ta đem phiến đá lấp cửa mồ đi. Đức Giê-su ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con." Nói xong, Người kêu lớn tiếng: "Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!" Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi." 

SUY NIỆM

Một người đã chết, được tẩm liệm theo kiểu Do Thái, tức là được cuộn kín và bó chặt với hương liệu trong tấm vải dày, lại bị lấp trong mồ đã 4 ngày mà nghe được tiếng Chúa gọi đã đứng lên ra cửa mồ, nếu không là chuyện hư cấu thì phải là một việc chỉ có Thiên Chúa hay Đấng được Thiên Chúa trao quyền mới có thể làm được.

Anh Lazarô đã chết, được Chúa Giêsu cho sống lại là chuyện được minh chứng, vì các chị của ông đã báo cho Chúa trước là: Kẻ Thầy thương mến bị đau nặng (Ga.11,3). Chúa Giêsu không đến cho ông khỏi bệnh, nhưng hai ngày sau Chúa mới nói với các môn đệ, Ngài nói Ngài về Bêtania đánh thức Lazarô.

Các môn đệ tưởng Lazarô đi ngủ được là bệnh đã thuyên giảm.

Chúa phải nói rõ : Lazarô đã chết.

Khi Chúa đến nơi thì Lazarô đã được an táng 4 ngày rồi. Chúa xin người ta lật phiến đá lấp mồ thì chị Martha nói : Nặng mùi rồi, vì đã 4 ngày qua (Ga.11,39).

Khi phiến đá được lấy đi, Chúa gọi : Lazarô ra đây, thì người chết mình còn bị bó trong khăn liệm ra trước cửa mồ.

Phép lạ này đã minh chứng Đức Kitô quả thật là Thiên Chúa quyền năng nhưng cũng cho ta hiểu những ai tin Đức Kitô Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống cũng sẽ được sống lại. Vì Chúa Giêsu đã được sai đến trước hết là để phục sinh loài người chúng ta.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã cho ông Lazarô chết bốn ngày được sống lại ra khỏi mồ. Xin giải thoát chúng con khỏi ngục tối sự chết và được sống lại trong vinh quang với Chúa.

*Hát: Đến muôn đời, con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời, con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã chịu chết vì chúng con, cho chúng con sau này được sống lại với Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi chết đời đời.

*Hát: Đến muôn đời, con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời, con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa khóc thương ông Lazarô. Xin cho chúng con biết khóc tội lỗi của chính mình.

*Hát: Đến muôn đời, con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời, con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa nuôi chúng con bằng chính Thịt Máu Chúa để bảo chứng sự sống đời đời, mà cuộc tử nạn đẫm máu của Chúa đã đem lại cho chúng con.

*Hát: Đến muôn đời, con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời, con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

 Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS