Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN II Thường Niên

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 1,29-34

Khi ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."

SUY NIỆM

Có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa đến. Lời tiên báo ấy đã ứng nghiệm nơi Thánh Gioan Tiền hô. Người được Thiên Chúa sai đến, kêu gọi dân chúng Do Thái : Hãy sám hối vì nước Thiên Chúa đã đến gần.

Người ta đông đảo từ các nơi túa đến nghe Thánh nhân giảng và xin Thánh nhân làm phép Rửa sám hối cho mình.

Đức Chúa Giêsu cũng từ Galilêa đến, lẩn vào đám đông, nghe Thánh nhân giảng và cũng xin Thánh nhân làm phép Rửa cho mình.

Nhưng được ơn trên linh hứng, Thánh nhân đã nhận ra Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai nên từ chối : Chính tôi cần được Ngài làm phép rửa cho, thế mà Ngài lại đến với tôi. Nhưng Chúa Giêsu trả lời : "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn Đức công chính". Và ông Gioan làm phép Rửa cho Chúa.

Nhưng tại sao Con Thiên Chúa, Đấng vô tội, Đấng thánh hóa các thánh mà cũng là Đấng cùng với Thiên Chúa Cha tạo dựng muôn loài, lại xin một tạo vật làm phép Rửa cho mình ? Còn nói đó là giữ trọn Đức công chính ?

Vậy Đức công chính là gì ? Phải chăng Chúa Giêsu muốn dạy ta : Công chính là thực thi thánh ý Thiên Chúa. Thực thi thánh ý Thiên Chúa là làm trọn bổn phận được trao phó và tôn trọng những người được Thiên Chúa trao sứ mạng.

Thánh Gioan được trao sứ mạng kêu gọi người ta sám hối và làm phép rửa cho người ta, nhưng phép Rửa của Thánh Gioan không có khả năng tha tội, mà chỉ có tác dụng nhắc cho người ta muốn được Thiên Chúa nhìn đến thì phải thật lòng sám hối và quyết tâm trở về, để được hưởng tình yêu của Thiên Chúa.

Phép Rửa tội của Đức Chúa Giêsu, vì nhờ công nghiệp cuộc tử nạn của Người, Thiên Chúa Cha yêu thương coi ta là chi thể của Chúa Kitô và với tâm tình người mẹ, Thiên Chúa thanh tẩy ta và Đức Chúa Thánh Thần thắp lửa kính mến cho ta, để ta có thể thông phần sự sống siêu nhiên, và được hòa mình trong Ba Ngôi Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Chúa đã hứa xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần đến thánh hóa và đổi mới chúng con. Xin hãy cùng Chúa Thánh Thần đến với chúng con, đổi mới và làm tươi sáng đời chúng con.

*Hát: Chúa ở với con, triều ánh sáng hy vọng gieo sống vui trong lòng, Chúa ở với con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã lập phép Rửa tội để thanh tẩy và thánh hóa chúng con, để chúng con được nhập vào gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin cho chúng con được sống ơn làm con cái Thiên Chúa.

*Hát: Chúa ở với con, triều ánh sáng hy vọng gieo sống vui trong lòng, Chúa ở với con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, phép Rửa tội không chỉ thanh tẩy chúng con mà còn cho chúng con được nên chi thể của Chúa. Xin cho chúng con được luôn gắn bó với Chúa như ngành nho liền với thân nho.

*Hát: Chúa ở với con, triều ánh sáng hy vọng gieo sống vui trong lòng, Chúa ở với con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin làm cho đời con được nhờ sức sống của Chúa mà nên kiện toàn trong ơn thánh hóa như Chúa muốn.

*Hát: Chúa ở với con, triều ánh sáng hy vọng gieo sống vui trong lòng, Chúa ở với con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.