Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN IV Phục Sinh

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 10,1-10

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : "Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ." Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

Vậy, Đức Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

SUY NIỆM

Để nhà được thoáng khí và an toàn cần có cửa.

Hội Thánh là nhà của Chúa để đón tiếp ta, bảo vệ ta và nuôi dưỡng ta, được tượng trưng bằng chuồng chiên có cửa. Qua cửa, chiên được vào và được bảo đảm an toàn. Chuồng chiên là hình ảnh Hội Thánh mà Chúa Giêsu tự coi mình là cửa chuồng chiên, để nói lên lòng Chúa mở rộng và tay Chúa giang ra đón nhận tất cả những ai tin nhận Chúa là Đấng Cha sai đến để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ Satan và đưa vào Hội Thánh để được nuôi dưỡng, săn sóc và bảo vệ.

Không ai được vào Hội Thánh mà không qua cửa là Đức Giêsu. Chúa Giêsu, vừa là mục tử nhân lành, vừa là cửa chuồng chiên.

Là mục tử, Chúa nuôi chiên bằng chính máu thịt Ngài, bằng lời chân lý và các nhiệm tích ban ơn cứu độ.

Là cửa chuồng chiên, Chúa ngăn ngừa kẻ bất lương là ma quỷ và thói tục thế gian không cho nhập vào chuồng chiên mà phá hoại, lừa dối chiên của Chúa.

Chúa cũng là chủ không chỉ những chiên ngoan đã vào đoàn và vui sống trong đoàn là Hội Thánh, mà Chúa cũng nhận mọi người dù chưa là chiên chính thức của Chúa, ưu tiên là những người lương thiện, rồi những người tội lỗi, nhưng muốn thoát ly khỏi tội lỗi. Chúa luôn luôn chờ đón mọi người có thiện tâm và thiện chí, như lời các Thiên Thần hát chào Chúa ngày Chúa sinh ra tại Bethlem: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bằng yên dưới thế cho người Chúa yêu thương". Mà vì Thiên Chúa là tình yêu và Đức Giêsu Kitô là tình yêu hữu hình của tình yêu vô hình nhưng vô biên là Thiên Chúa. Chúa Giêsu yêu thương, kêu gọi, ban ơn và chờ đợi mọi người. Chúa tin tưởng mọi người chúng ta, Chúa cậy nhờ chúng ta là những tấm lòng mở rộng của Chúa, là những cánh tay của Chúa luôn giang ra, mời gọi, đưa dẫn mọi người vào nước Chúa, giúp ta sống gắn bó với Chúa và yêu thương cởi mở với tha nhân.

Vì đã được là chiên của Chúa mỗi người chúng ta cũng phải cộng tác với Chúa trong việc tìm kiếm chiên lạc, kêu gọi và mở lối cho chiên xa lạ vào đoàn.

CẦU NGUYỆN 

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa vừa là Chúa chiên lành vừa là lương thực nuôi chiên. Xin cho mỗi người chúng con được là chiên ngoan của Chúa.

*Hát: Chúa chiên nhân từ Người dn con ti đồng ni này, sui nước mát bóng, con ti ung thnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa người dn con đi, đi gia sui mát c xanh con thiếu gì..

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa muốn và kêu gọi chúng con tham dự, tích cực và cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Xin Chúa kêu gọi và tạo điều kiện cho nhiều bạn trẻ cả nam lẫn nữ được ơn kêu gọi làm nhân chứng, làm tông đồ của Chúa.

*Hát: Chúa chiên nhân từ Người dn con ti đồng ni này, sui nước mát bóng, con ti ung thnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa người dn con đi, đi gia sui mát c xanh con thiếu gì..

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã làm gương quên mình để cứu độ, để nuôi dưỡng, để săn sóc các linh hồn. Xin Chúa soi sáng, trợ lực và hướng dẫn, phù trợ các Linh mục của Chúa trong sứ mạng người mục tử.

*Hát: Chúa chiên nhân từ Người dn con ti đồng ni này, sui nước mát bóng, con ti ung thnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa người dn con đi, đi gia sui mát c xanh con thiếu gì..

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã gọi nhiều người làm tông đồ. Đông đảo các thanh niên thanh nữ đã hiến thân phục vụ tha nhân để đưa nhiều người vào Hội Thánh. Xin Chúa yêu thương, chúc lành và giữ gìn các người Chúa đã gọi vào đời tận hiến.

*Hát: Chúa chiên nhân từ Người dn con ti đồng ni này, sui nước mát bóng, con ti ung thnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa người dn con đi, đi gia sui mát c xanh con thiếu gì..

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS