Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN Lễ Chúa Ba Ngôi

LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 3,16-18

Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng : "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa".

SUY NIỆM

Thiên Chúa Ba Ngôi là một tập thể thần linh biệt lập nhưng lại liên kết mật thiết thành Duy nhất. Thánh Thiện. Quyền năng vô biên. Thượng trí tuyệt đối. Đức độ. Nhân ái vô cùng. Đã tạo thành vũ trụ và muôn vật. Đã an bài mọi sự trật tự vô cùng.

Không thể tìm ra một mỹ từ nào từ khắp các nền văn hóa hay ngôn ngữ cổ kim để gọi Ngài. Chỉ được biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất gồm có:

Thiên Chúa Cha quyền năng vô cùng đã tạo thành trời đất và muôn vật trong vũ trụ bao la.

Thiên Chúa Con khôn ngoan tuyệt đối đã cùng Cha tạo thành vũ trụ.

Thiên Chúa Ngôi Ba là tình yêu liên kết Cha và Con, là Đấng thông ban sự sống và bảo trì muôn vật.

Mầu nhiệm Ba Ngôi đối nội cũng như đối ngoại là tình yêu bao la không bến không bờ.

Là mầu nhiệm không một thần trí thụ tạo nào, dù là thần linh, có thể hiểu tường tận và không có ngôn ngữ nào giải thích rõ ràng được.

Thánh Augustinô, mà tất cả các học giả chân chính từ cổ chí kim, khi đọc các tác phẩm của Ngài đều phải công nhận Ngài có một trí óc siêu việt. Nhưng một ngày kia, đang khi đi đi lại lại trên bãi biển Casthage tìm ý để viết về mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi, thì Ngài thấy một em bé đang hì hục bới một hố nơi bãi cát. Thánh nhân hỏi: Con làm gì vậy? Em trả lời: Con định tát hết nước biển vào cái hố này. Thương hại, Thánh nhân bảo: Con đừng mất công làm điều vô ích ấy. Nghe vậy, em đứng thẳng người nói với Thánh nhân: Việc cha muốn đem trí khôn hạn hẹp của loài người mà nói về Thiên Chúa Ba Ngôi thì mới là một việc không thể tưởng được.

Thiên Chúa Ba Ngôi còn là mầu nhiệm tình yêu. Thiên Chúa đã dựng nên muôn vật vô hình và hữu hình chỉ vì Ngài là tình yêu. Để dễ hiểu, ta lấy loài người làm ví dụ. Thiên Chúa đã dựng nên muôn vật cho loài người hưởng dùng vì Ngài yêu thương nhân loại. Và Thiên Chúa đã dựng nên loài người để loài người được hưởng tình yêu của Ngài. Dù loài người vô tình tệ bạc, đã lỗi luật Ngài, đã phản bội lòng Ngài, cũng không bị Thiên Chúa bỏ như Ngài đã đe mà còn tha chết, hứa Đấng cứu độ để đem loài người trở về tình Ngài. Đấng Cứu Thế là Con Thiên Chúa, đã mặc nhân tính để có thể hòa đồng với loài người trong tư tưởng, cảm nghĩ, hiệp thông cả trong đau đớn thể xác. Và sau cùng Ngài đã nộp mình chịu chết vì yêu. Chết đau khổ cho loài người quyền tái sinh hạnh phúc. Chết nhục nhã cho loài người được sống lại vinh quang.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là một thực thể mầu nhiệm, chúng con không hiểu thấu nhưng chúng con tin thật lòng.

*Hát: Vinh quang Chúa chói ngi. Vinh quang Chúa cao vi, con tin kính tôn th mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời. Có ai uy quyn bng Thiên Chúa ba ngôi.

2. Lạy Thiên Chúa Cha Ngôi Thứ Nhất là Đấng đã dựng nên muôn loài hữu hình cho chúng con hưởng dùng, và dựng nên chúng con để làm con cái Cha. Chúng con tin kính với lòng biết ơn.

*Hát: Vinh quang Chúa chói ngi. Vinh quang Chúa cao vi, con tin kính tôn th mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời. Có ai uy quyn bng Thiên Chúa ba ngôi.

3. Lạy Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa sinh làm người để cứu chúng con. Chúng con chân thành tin kính mến yêu.

*Hát: Vinh quang Chúa chói ngi. Vinh quang Chúa cao vi, con tin kính tôn th mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời. Có ai uy quyn bng Thiên Chúa ba ngôi.

4. Lạy Chúa Thánh Thần là Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa, là sức sống, là ơn soi sáng, là Cha kẻ khó nghèo. Chúng con tin kính với lòng mến yêu.

*Hát: Vinh quang Chúa chói ngi. Vinh quang Chúa cao vi, con tin kính tôn th mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời. Có ai uy quyn bng Thiên Chúa ba ngôi.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS