Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN Lễ Chúa Phục Sinh

CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 28,1-8

Chiều ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói.

Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay." Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.

 

SUY NIỆM

Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã tự ý nhận lấy cho mình cái chết đẫm máu.

Suốt tuần lễ vừa qua, chúng ta cùng Hội Thánh, tưởng niệm cuộc thương khó và tử nạn của Chúa, bằng Lời Chúa và nghi thức Phụng vụ.

Hôm nay chúng ta hân hoan mừng Chúa đã sống lại hiển vinh.

Chúa Giêsu đã thắng sự chết. Chúa đã tiên báo: "Như Giona ở trong bụng cá 3 ngày thế nào thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất như vậy". "Các ngươi hãy phá đền thờ này" - tức hãy giết thân xác Chúa là đền thờ Thiên Chúa - "nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại", tức thân xác Chúa sẽ sống lại vào ngày thứ ba.

Chúa Giêsu đã chết thật và đã sống lại thật là việc hiển nhiên.

Tin Mừng theo Thánh Matthêo nói: "Thình lình đất rung chuyển dữ dội. Thiên Thần Chúa từ trời xuống, lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên và bảo các bà: Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây nữa vì Người đã chỗi dậy như Người đã nói" (Mt.28,2-6).

Vậy Chúa Giêsu đã chết vì khổ đau để đền tội chúng ta, thay cho chúng ta, nhưng Chúa đã sống lại để bảo đảm ơn tha tội và hạnh phúc đời đời cho ta.

Chúa đã sống lại để được bảo đảm niềm tin và ơn cứu độ cho chúng ta.

Nhưng để đức tin của chúng ta nở hoa kết trái, ta phải tin thật, tin vững vàng Chúa đã phục sinh.

 

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, xin cho chúng con được tin rằng: Nếu chúng con vững tin Chúa đã sống lại thật, chúng con cũng sẽ được sống lại như Chúa và với Chúa.

*Hát: Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi. Nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời, Allêluia. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rạng ngời, và Máu Thánh xóa hết tội đời, Allêluia.

2. Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, xin vì Chúa đã sống lại thật, giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết.

*Hát: Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi. Nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời, Allêluia. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rạng ngời, và Máu Thánh xóa hết tội đời, Allêluia.

3. Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, vì niềm vui Chúa đã sống lại, xin cho chúng con được sống lại thật phần hồn.

*Hát: Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi. Nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời, Allêluia. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rạng ngời, và Máu Thánh xóa hết tội đời, Allêluia.

4. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin củng cố niềm tin cho chúng con, để chúng con được vui sống trong hy vọng được đời đời sống bên Chúa.

*Hát: Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi. Nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời, Allêluia. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rạng ngời, và Máu Thánh xóa hết tội đời, Allêluia.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS