Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN Lễ Hiển Linh

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

Từ phương Đông chúng tôi để bái thờ Ngài

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 2,1-12

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

SUY NIỆM

Khi vừa mới sinh ra Con Thiên Chúa làm người đã dành ưu tiên cho người nghèo. Thiên sứ đã được sai đến với những người phải làm thuê làm mướn kiếm sống, tiêu biểu là các mục đồng. Họ phải thức đêm canh giữ đoàn chiên cừu cho các người giàu.

Sau đó là khi Đức Maria và Thánh Giuse đưa người vào đền thờ Giêrusalem để tiến dâng Ngài cho Thiên Chúa, Ngài đã tỏ mình ra cho các người lãnh đạo tinh thần dân Do Thái, tiêu biểu là cụ già Simeon, cụ cũng là một tư tế. Cũng có cụ bà Anna tiêu biểu cho những người đạo đức chuyên cần cầu nguyện và sống theo luật Chúa.

Rồi cho toàn thể các người có thiện tâm thiện chí không phải là Do Thái, tiêu biểu là các đạo sĩ. Các ngài là tù trưởng các bộ lạc ở phương Đông. Các ngài có đời sống thanh cao, khiết tịnh, ưa chiêm ngưỡng các tầng trời và đọc sách thánh.

Có thể các ngài đã đọc sách Sáng Thế Ký, trong đó có câu truyện thầy phù thủy Balaam được vua Moab thuê chúc dữ cho dân Do Thái. Vì họ đã là cớ làm điêu đứng đế quốc Ai Cập khi họ bỏ Ai Cập tìm về Đất Hứa. Trên đường, gặp dân tộc nào chống đối họ, bị họ tàn sát và đốt phá tan hoang.

Nhưng khi Balaam được vua Moab thuê, đứng trên núi cao nhìn xuống chỗ dân Do Thái đóng trại, thay vì chúc dữ cho họ thì ông đã chúc lành và tiên báo từ mồ Giacob, tổ phụ dân Do Thái sẽ có một ngôi sao và một vương trượng sẽ phát xuất từ dân tộc này.

Khi thấy một ngôi sao lạ, các ngài nghĩ đến lời Balaam tiên báo, và vì lòng các ngài vốn mong đợi một vị cứu tinh xuất hiện để sửa đổi lại đời sống đang xuống dốc của nhân loại, nên nghĩ ngay là vị cứu tinh ấy đã xuất hiện, nên không ai bảo ai mà cùng hướng về Giêrusalem, thủ đô của dân Do Thái để đến triều yết vị vua mới sinh.

Các ngài đã gặp nhau gần Giêrusalem, cùng hỏi thăm tin tức và đường đi.

Vua Hêrôđê và cả dân thành hoảng sợ, nhưng đã lấy Thánh Kinh để chỉ dẫn cho các ngài là Đấng Cứu Thế đã sinh ra tại Bethlehem vì có lời Kinh Thánh rằng :

"Hỡi Bethlehem, miền đất Giuđa, ngươi nhỏ bé gì đâu, vì tại nơi đây vị lãnh tụ chăn dắt Israel sẽ ra đời" (Mt.2,5-6). 

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chính là Vị Cứu tinh Thiên Chúa đã hứa cho loài người, và Chúa đã sinh ra khó nghèo, nằm nơi máng cỏ. Chúng con thờ lạy Chúa.

* Hát: Loài người ơi tới Bêlem kính thờ Ngôi Hai, Chúa cao sang. Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô, Chúa vinh quang. Vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi sinh ra Chúa đã mặc lấy thân phận yếu hèn của chúng con, để chúng con được nhờ Chúa mà trở nên con cái Thiên Chúa.

* Hát: Loài người ơi tới Bêlem kính thờ Ngôi Hai, Chúa cao sang. Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô, Chúa vinh quang. Vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì sinh ra làm người trong cảnh cơ hàn, Chúa đã mở cho chúng con con đường tiến tới vinh quang hạnh phúc.

* Hát: Loài người ơi tới Bêlem kính thờ Ngôi Hai, Chúa cao sang. Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô, Chúa vinh quang. Vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa sinh ra yếu đuối để nên lương thực đem lại sức sống dồi dào cho chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa.

* Hát: Loài người ơi tới Bêlem kính thờ Ngôi Hai, Chúa cao sang. Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô, Chúa vinh quang. Vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS