Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN Lễ Lá

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 27,11-15; 20-23; 26-27

Khi ấy, Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: "Ông là vua dân Do-thái sao?" Đức Giê-su trả lời: "Chính ngài nói đó." Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng. Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi Người: "Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? " Nhưng Đức Giê-su không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.

Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù, tùy ý họ muốn.

Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-su. Tổng trấn hỏi họ: "Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người?" Họ thưa: "Ba-ra-ba!" Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: "Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?" Mọi người đồng thanh: "Đóng đinh nó vào thập giá!". Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá!"

Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.

 

SUY NIỆM

Trước mặt đại diện chính quyền Rôma, Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài là vua nhưng không phải là vua trần thế. Quan Philatô ngạc nhiên. Lại thấy Chúa không trả lời gì về những điều các tư tế, luật sĩ và Pharisiêu tố cáo Ngài. Biết đó là những chuyện vu khống, ông muốn tuyên bố Ngài vô tội và phóng thích Ngài.

Ông hỏi quần chúng có Baraba nữa, tên trộm cướp sát nhân. Vậy theo truyền thống ta sẽ tha cho một tội nhân, các người muốn tha ai? (Mt.27,17). Ông không ngờ là quần chúng bị xúi giục, xin tha Baraba và đóng đinh Giêsu.

Ông đành phải lấy nước rửa tay và tuyên bố: Tay ta sạch máu người này, và trao phó Chúa Giêsu cho lính đánh đòn (Mt.27,24).

Tức thời cả một đội ngũ lột áo Chúa ra, trói Người treo vào cột đá và thay nhau hai tên một lượt đứng hai bên quất lên Thánh thể Chúa những làn roi xé da, nát thịt.

Khi chúng thôi đánh thì Chúa Giêsu cũng đã không còn sức để đứng. Chúng cho Ngài ngồi trên ghế, lấy một áo đỏ, áo khoác cũ dùng để chùi khí giới, choàng lên mình Ngài giả làm hoàng bào. Chụp lên đầu Chúa một vòng gai giả làm vương miện, đặt vào tay Ngài một que sậy bảo là vương trượng, và chế diễu Ngài là vua, rồi nhổ nước miếng lên mặt Chúa.

Ôi! Lạy Chúa Giêsu! Chúa thực là vua trên hết các vua, vì Chúa Cha đã tuyên bố với Chúa: "Từ lòng Cha, Cha đã sinh ra con. Con sẽ ngự ngai bên hữu Cha, và Cha sẽ bắt những kẻ thù con phủ phục trước bệ chân con" (TV.109,4), thế mà Chúa bị chính dân riêng của mình ruồng bỏ, coi khinh hơn tên trộm cướp sát nhân. Bị ngoại bang kêu án và những kẻ phận hèn đánh đòn gần chết, bị chụp mũ gai và bị chế diễu như vua giả.

Chỉ vì yêu chúng con, Chúa đã tự hạ gánh hết tội lỗi chúng con, để hủy án phạt đời đời cho chúng con bằng chính cuộc tử nạn của Chúa.

 

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ vì muốn gánh lấy tội lỗi chúng con mà Chúa đã phải chịu án chết treo khổ giá.

*Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là niềm vui của Thiên Chúa Cha, là hạnh phúc Chúa Cha hứa cho chúng con mà Chúa đã vì tội lỗi chúng con chịu trận đòn dã man thiếu sống thừa chết.

*Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian, đã đem thân hứng chịu cực hình thay cho chúng con. Xin tha tội cho chúng con.

*Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã bị chụp mũ gai, khoác áo xỉ nhục và bị chế diễu như một kẻ toan cướp chính quyền không thành nên sa cơ thất thế. Xin đừng chấp tội chúng con.

*Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS