Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 6,51-58

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

SUY NIỆM

Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban sẽ là thịt tôi".

Nhiều người Do Thái và có một số trong các môn đệ Chúa đã cho lời đó là ngoa ngôn, là khoác lác, mị dân nên bỏ Chúa mà đi.

Quả thật là điều khó chấp nhận khi không có đức tin soi sáng và trợ lực. Vì làm sao một người có thể lấy thịt mình mà cho người ta ăn. Người nói đó có thể là người điên nói nhảm ? Nhưng nhờ đức tin ta tin thật Đức Chúa Giêsu đã lấy máu mình để tẩy rửa ta sạch tội lỗi, và lấy thịt mình để nuôi ta. Có gì mà Thiên Chúa không làm được? Có gì mà tình yêu không dám làm? Vì quá yêu ta Chúa đã hành động như người mất trí. Chúa không mất trí nhưng chính chúng ta không thể hiểu được Chúa Giêsu yêu thương chúng ta thế nào. Thánh Giêrado dòng Chúa Cứu Thế một lần kia có việc gấp, phải đi qua bàn thờ để Mình Thánh Chúa. Người cung kính bái quỳ rồi muốn đứng dậy đi ngay, nhưng thấy lòng mình không thể không quỳ lại với Chúa, nên lại quỳ xuống, rồi lại đứng lên, rồi lại quỳ xuống... Và người nghe Chúa nói: Giêrado con điên sao? Và trong lúc ngây ngất lòng kính mến Thánh Thể, thánh nhân thưa: Lạy Chúa, Chúa điên hơn con. Vì Chúa đã quá yêu chúng con mà tự giam mình trong nhiệm tích này.

Những ai biết câu chuyện đó, trách thánh nhân nói hỗn nhưng phải nhận là một lời chí lý.

Chí lý, vì Chúa Giêsu đã chết vì ta, thay ta để ta được tái sinh, thì Chúa như một người mẹ với đứa con duy nhất của bà. Bà sống vì con và sống cho con, nên nếu cần xẻ thịt mình nuôi con, bà cũng không ngần ngại.

Chúa yêu ta, Chúa ban thịt máu mình để thông ban cho ta sự sống thần thiêng.

Vì thế, nếu chính chúng ta không tin, không nhận lấy bánh hằng sống, bánh ban sự sống là Mình Máu Thánh Chúa thì quả là chúng ta chưa đủ khôn.

Nhưng nếu chúng ta rước Mình Máu Thánh Chúa mà thiếu lòng tin cậy kính mến thì chính chúng ta làm một việc điên rồ, là đáp lại tình yêu bao la của Chúa bằng tâm tình vô ơn, vô phép và độc ác nữa, vì chúng ta nhốt Chúa vào tâm hồn tội lỗi của chúng ta.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Bánh hằng sống từ trời ban xuống để thông ban sự sống thần thiêng cho chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa.

*Hát: Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Bánh trường sinh là Thánh Thể Chúa do nhân tính Chúa được tạo thành và sinh ra bởi Đức Maria đồng trinh. Chúng con thờ lạy Chúa.

*Hát: Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã hiến nhân tính Chúa làm lễ hy sinh trên khổ giá để đền thay tội lỗi chúng con. Chúng con thờ lạy và tạ ơn Chúa.

*Hát: Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chân thành thờ lạy, kính mến Mình Máu Thánh Chúa.

*Hát: Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS