Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN V Thường Niên A

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 5,13-16

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

SUY NIỆM

Muối là một khoáng chất có vị mặn và có công dụng rất phong phú không chỉ cho con người mà cho cả súc vật nữa. Muối làm cho thức ăn ngon hơn và cũng giữ cho thức ăn lâu hư. Muối giúp tiêu hóa và cũng giữ gìn sức khỏe cho ta.

Ánh sáng mặt trời cần cho thực vật phát triển và làm cho cảnh vật vui tươi. Sông dài, biển rộng, núi cao... công viên lớp lang thứ tự, với bông kiểng muôn sắc muôn màu mà không có ánh sáng thì ai thấy gì ?

Ánh sáng còn khử trùng và làm cho không khí lành mạnh. Đã là ánh sáng thì từ bó đuốc hay một ngọn đèn tỏa ra cũng soi đường cho ta khỏi lạc bước, và làm cho cảnh gia đình sum họp thêm ấm cúng.

Chúa dạy chúng ta phải là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, là Chúa bảo chúng ta phải có đức hạnh, có hảo tâm, có bác ái để ta đến đâu, ở đâu ta có thể giữ cho thuần phong mỹ tục khỏi mất giá, và làm cho đời sống nơi đó được lành mạnh, tốt đẹp, như muối ướp cho thịt cá không hư, muối làm cho thức ăn ngon miệng, muối sát trùng và giữ gìn sức khỏe cho ta.

Chúa cũng dạy chúng ta phải là ánh sáng cho trần gian, vì như người ta cần ánh sáng để sinh hoạt, để nhận ra cảnh sắc núi đồi, sông biển... hoa lá, cỏ cây vui mắt, đẹp lòng..., thì chúng ta cũng phải sống thế nào để cho người ta nhận ra Thiên Chúa và vũ trụ bao la là công trình tạo dựng của Thiên Chúa mà biết ơn, kính mến và nhìn ra Thiên Chúa là Cha nhân ái. Và cũng nhờ nhận ra Thiên Chúa là Cha mà nhận ra tha nhân là anh em con một Cha, tôi một Chúa.

Nhưng như Chúa nói : Nếu muối lạt thì làm sao cho mặn lại. Nếu thắp đèn mà để dưới gầm giường hay lấy thúng úp lại thì ích gì?

Muối lạt khó mặn lại, nhưng nếu đạo đức suy đồi thì con người tốt có thể giúp đồng loại sống tốt trở lại. Cây đèn bị úp lại không giãi sáng được, nhưng con người dù có bị tội lỗi làm đen tối, vẫn có ơn Chúa giúp và được thanh tẩy để lại tỏa sáng.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con được là muối Chúa dùng mà chặn lại những phong tục thối nát, những thói quen tồi bại.

*Hát: Chúa khoan nhân là mục tử tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn lo sợ nỗi gì?

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con được là ngọn đèn sáng, tức là có đức tin mạnh và được Chúa đặt trên đế để giãi sáng ra xa.

*Hát: Chúa khoan nhân là mục tử tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn lo sợ nỗi gì?

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù con đã là muối lạt vì thiếu lòng kính mến Chúa. Xin Chúa cho con được mặn lại trong tình Chúa thương và cho con biết kính mến Chúa và thương yêu anh em.

*Hát: Chúa khoan nhân là mục tử tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn lo sợ nỗi gì?

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù con là đèn đã tắt nhưng còn khói. Xin Chúa đốt lại lửa mến Chúa yêu người nơi con, để con lại là ánh sáng cho thế gian.

*Hát: Chúa khoan nhân là mục tử tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn lo sợ nỗi gì?

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS