Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN VI Phục Sinh

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 14,15-21

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy." 

SUY NIỆM

Trên Thánh giá trước khi thở hơi cuối cùng, Đức Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Mọi sự đã hoàn tất" (Ga.19,30)

Mọi sự đã hoàn tất có nghĩa là sứ mạng Thiên Sai của Chúa Giêsu đã được Ngài thực thi đầy đủ.

Đầy đủ về phương diện loan báo Tin mừng: "Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài để giải thoát ta...", Chúa Giêsu cũng đã minh chứng điều ấy bằng cả cuộc đời Ngài: sống và chết cho vinh danh Thiên Chúa và phúc lợi cho cả loài người.

Về phương diện linh đạo, Chúa dạy: Anh em yêu thương nhau là chu toàn mọi lề luật, mọi giới răn và lời các ngôn sứ.

Về phương diện giải thoát, Chúa đã cứu nhân loại khỏi ách nô lệ tàn bạo của ác thần Satan. Và đó là cuộc giải phóng cam go. Đức Kitô là Con Thiên Chúa vinh quang đã phải mặc lấy thân nô lệ như Thánh Phaolô nói:

"Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự". (Pl.2,6-8)

Nhưng dù đã hoàn tất sứ mạng, Đức Chúa Giêsu vẫn tiếp tục lo cho chúng ta là chiên của Ngài, và vì đoàn chiên này Ngài đã hy sinh mạng sống của mình.

Như Ngài đã hứa, Ngài sẽ xin Thiên Chúa Cha sai Đấng Bảo Trợ để bảo quản hạnh phúc và dẫn đưa ta đến sự sống đời đời. Đấng Bảo Trợ ấy chính là Đức Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, là Tình thương, là Đấng an ủi, là Đấng soi sáng và cũng là Đấng thánh hóa ta, để ta được đẹp lòng Thiên Chúa.

Từ khi Đức Chúa Giêsu sống lại cho đến khi Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ là 50 ngày, gọi là Lễ Ngũ Tuần, tuần 10 ngày.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa như mẹ hiền lo cho Hội Thánh đầy đủ mọi sự rồi, Chúa còn mời Chúa Thánh Thần làm gia sư toàn hảo và trao cho Người toàn quyền hướng dẫn và thánh hóa Hội Thánh. Xin mở lòng mở trí chúng con để chúng con tiếp thu và sống giáo lý cứu độ.

* Hát: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin sai Thần Khí yêu thương đến sưởi ấm tâm hồn giá lạnh của chúng con. Để như nắng ấm giúp nhân loại an vui và thiên nhiên nở hoa tưng bừng.

* Hát: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban Thần khí dũng cảm đến làm cho chúng con được mau mắn và hiên ngang chiến đấu cho vinh quang Thiên Chúa.

* Hát: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin sai Thần khí Khôn ngoan đến dẫn dắt chúng con trong cuộc sống đầy chông gai, và hỏa mù do ma quỷ, xác thịt và thế gian gây nên.

* Hát: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS