Thông Tin

Cáo Phó Tu sĩ Linh mục Phêrô Phêrô Đinh Quang Trí,SSS

Cáo Phó Tu sĩ Linh mục Phêrô Phêrô Đinh Quang Trí,SSS

Trong niềm tin vào Chúa Kitô chịu chết và phục sinh, Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam, Gia Đình Linh Tông và Huyết Tộc, xin trân trọng kính báo: Linh Mục Phêrô Đinh Quang Trí,SSS đã an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 30, ngày 28 tháng 08 năm 2020.