Thông Tin

Thánh lễ phong chức Linh Mục tại nhà thờ Chánh Toà Sài Gòn

Thánh lễ phong chức Linh Mục tại nhà thờ Chánh Toà Sài Gòn

“Linh mục được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi để rao giảng Tin Mừng, vậy hãy cố gắng hết sức mỗi ngày đều suy niệm Lời Chúa, soạn thảo bài giảng thật kỹ càng trong tâm tình cầu nguyện, để có thể nuôi dưỡng dân Chúa.”