Thông Tin

Cáo Phó Tu sĩ Linh mục Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

Cáo Phó Tu sĩ Linh mục Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

Trong niềm tin vào Chúa Kitô chịu chết và phục sinh, Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam, GP. Đà Nẵng, Gia Đình Linh Tông và Huyết Tộc, xin trân trọng kính báo: LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN CHÂU HẢI,SSS đã an nghỉ trong Chúa lúc 09 giờ 00, ngày 04 tháng 05 năm 2018.