Tổng thống Trump: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã giúp giải phóng cho bao nhiêu triệu người