Dòng Thánh Thể Việt Nam

Bài 6 - Việc Cử Hành Thánh Thể Ở Các Nền Văn Hóa Khác Nhau

Bài 6 - Việc Cử Hành Thánh Thể Ở Các Nền Văn Hóa Khác Nhau

Sự kiện Giáo hội đánh dấu lịch sử Ki-tô giáo ở Châu Phi vào thế kỷ 20 chắc chắn không gì khác hơn là Công đồng Va-ti-ca-nô II. Va-ti-ca-nô II là Công đồng đầu tiên trong lịch sử Giáo hội có sự tham dự của các giám mục đến từ vùng châu Phi cận Sa-ha-ra...

Bài 5 - Các Dấu Hiệu Truyền Thông Trong Cử Hành Thánh Thể

Bài 5 - Các Dấu Hiệu Truyền Thông Trong Cử Hành Thánh Thể

Chúng ta hiểu về truyền thông như là việc chia sẻ những sự tốt lành, theo nguồn gốc của từ này. Trong ghi chú này, chúng tôi đề cập đến việc thông truyền những điều tốt lành riêng của đức tin Ki-tô giáo, [tức là] việc thông truyền đức tin được diễn tả ngang qua các dấu chỉ, biểu tượng và quy tắc của việc cử hành Thánh Thể...

Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

Chúa Giêsu không muốn trì hoãn việc dâng mình công khai cho Chúa Cha. Sau khi sinh ra được 40 ngày, Ngài đã soi sáng cho Đức Maria đem Ngài vào đền thờ. Đức Maria ẵm Hài Nhi trên tay; Mẹ đi dâng Ngài cho Chúa Cha và rồi chuộc lại với đôi chim cu gáy, vì Chúa Giêsu muốn được mua lại với những thụ tạo nhỏ bé này...

Đức Maria Tại Bêlem

Đức Maria Tại Bêlem

Chúng ta hãy kết hợp với Đức Maria trong nỗi chờ mong của Mẹ, suốt những giờ dài trước giây phút thánh thiêng Mẹ sinh Chúa Con. Giống như Mẹ, chúng ta hãy tăng bội tình yêu, lòng sốt sắng và sự kết hợp với cuộc tĩnh niệm của Mẹ. Và hãy để cho nếp sống của Mẹ dạy chúng ta bài học này: phục vụ Chúa như Ngài muốn, và đừng tìm vui thú gì trong việc phục vụ Ngài...

Bài 4 - Thánh Thể Và Việc Thờ Phượng

Bài 4 - Thánh Thể Và Việc Thờ Phượng

Vào đêm trước ngày chịu nạn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và tuyên bố rằng đây là Mình Người và sau bữa ăn, Người cầm chén rượu và tuyên bố đó là Máu Người đổ ra để tha tội. “Hãy làm điều này để tưởng nhớ đến Thầy”. Tất cả các Kitô hữu đều nhận ra những lời này tuyên bố rằng Người tự hiến dâng chính mình là để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi và cho họ được phục sinh...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.