Dòng Thánh Thể Việt Nam

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tình yêu của Chúa quá thẳm sâu, chúng con chẳng thể hiểu thấu, chỉ biết thực sự là Chúa đã vì chúng con mà hiến thân cho chúng con được sống, nay Chúa vẫn muốn ở lại với chúng con qua các bí tích đặc biệt, là sự hiện diện bản thể của Chúa nơi bí tích Thánh Thể. Lạy Chúa vì tin tưởng vào lời Chúa hứa, chúng con cùng quỳ đây, tuyên xưng chắc chắn vào sự hiện diện của Chúa nơi bí tích Thánh Thể...

Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 6 Năm 2024

Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 6 Năm 2024

Anh chị em thân mến, khởi đầu bước chân theo Chúa Giêsu trên con đường rao giảng Tin Mừng, các môn đệ đầu tiên cũng giống như chúng ta ngày nay; cứ tưởng mình là người chọn Chúa, nhưng thật ra chính Chúa mới là Đấng đã chọn, gọi chúng ta: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em...

Audio - Thánh Thể, Trung Tâm Đời Sống Đức Ma-ri-a

Audio - Thánh Thể, Trung Tâm Đời Sống Đức Ma-ri-a

Đức Maria chia sẻ đời sống Thánh Thể của Chúa Giêsu. Tình yêu ước muốn chung sống với người yêu. Ở Bêlem và ở Nazareth, Đức Maria đã sống đời sống ẩn dật khó nghèo của Chúa Giêsu; ở Ai cập, Mẹ chia sẻ đời sống bị bách hại của Ngài; qua khắp các làng mạc xứ Giuđê, Mẹ đã sống cuộc đời tông đồ của Ngài. Mẹ đã luôn luôn chia sẻ cuộc đời đau thương của Ngài, kết cuộc với lý do tốt lành...

Audio - Lang Quân Thần Linh Và Vua Các Tâm Hồn

Audio - Lang Quân Thần Linh Và Vua Các Tâm Hồn

Trong việc tôn thờ của Mẹ, Mẹ Maria nhắm đến việc tôn vinh tất cả những trạng thái khác nhau của Chúa Giêsu, đến việc tán tụng Ngài dưới những tước hiệu mến thương nhất, những tước hiệu thiết lập cách trọn hảo nhất vương quyền của Ngài trên các trái tim nhân loại...

Audio - Việc Tông Đồ Của Đức Ma-ri-a

Audio - Việc Tông Đồ Của Đức Ma-ri-a

Linh hồn sống bằng Thánh Thể, trước bất cứ việc gì khác, phải miệt mài quan tâm đến những lợi ích của bí tích đáng tôn thờ này. Mà điều trước hết và thân thương nhất trong tất cả những lợi ích của Chúa Giêsu là chức linh mục của Ngài. Chính qua chức linh mục mà bí tích cực thánh được ban cho chúng ta...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.