1. Lời Giới Thiệu

LỜI GIỚI THIỆU

 

     “Linh Đạo Phòng Tiệc Ly” là những suy niệm được Mẹ Ca-tê-rin Me-ri Ke-rân, SSS (Catherine Marie Caron, SSS), Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, hướng dẫn các chị Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam trong ba tuần lễ vào đầu năm 1999. Tài liệu này tuy trực tiếp nhắm vào đối tượng các Nữ Tỳ Thánh Thể, nhưng vì tài liệu bao gồm những yếu tố cốt tủy của linh đạo E-ma (Eymard), nên đây cũng là tài liệu căn bản cho các tu sỹ thánh thể và cho tất cả những ai muốn đào sâu và sống linh đạo của cha thánh E-ma (Eymard). Tôi rất hân hạnh được Mẹ Ca-tê-rin (Catherine) nhờ chuyển ngữ những bài suy niệm này sang tiếng Việt. Bản dịch nguyên thủy được dịch sát nghĩa theo tài liệu Mẹ Ca-tê-rin (Catherine) nhờ tôi chuyển ngữ. Sau khi được sự đồng ý của Mẹ, tôi đã xen vào một vài chú giải cho rõ nghĩa hơn mà thôi.

         Tôi xin ân cần giới thiệu tài liệu này với tất cả những ai muốn đi sâu vào Linh Đạo Thánh Thể do cha thánh E-ma đề xướng.

Lm. Dominic Thuần, SSS


 


 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.