2. Nhập Đề

NHẬP ĐỀ

 

Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta có dịp gặp gỡ nhau, lời trước tiên của tôi là tôi xin chân thành cám ơn các chị em đã dành cho tôi sự đón tiếp thật nồng hậu. Đã từ lâu, tôi vẫn luôn cầu nguyện cho các chị và đây quả là một niềm vui lớn lao cho tôi vì được chứng kiến nếp sống của các chị, được ngưỡng mộ công cuộc mà Thiên Chúa thực hiện ở nơi các chị, được chia sẻ những buổi cầu nguyện với các chị, cũng như được chia sẻ với các chị đặc sủng chung của chúng ta.

Đây cũng là niềm vui lớn lao cho tôi được chia sẻ với các chị chút kinh nghiệm và sự hiểu biết của tôi, trong khi cố gắng thảo luận với các chị trong ít tuần về những nét chính trong linh đạo của chúng ta, đó là linh đạo thánh thể và là di sản chúng ta lãnh nhận được từ nơi cha thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma (Peter Julian Eymard), đấng đã nhiệt tình yêu mến Thánh Thể.

Tôi ý thức rõ những khác biệt về ngôn ngữ khiến chúng ta khó có thể thông cảm với nhau được. Vì thế tôi đã nhờ cha Dominic Thuần, SSS, chuyển ngữ những bài thuyết trình của tôi sang tiếng của các chị trước khi tôi qua đây, để giúp cho công việc của người thông dịch được dễ dàng hơn. Đôi khi tôi có thể nói vài điều bộc phát, lúc đó tôi cần đến sự giúp đỡ trực tiếp của thông dịch viên. Tôi cũng sẽ nói chậm để những ai hiểu tiếng Pháp có thể theo dõi được những gì được diễn tả bằng chính ngôn ngữ nguyên thủy, nhất là những bản văn chính thức của Đấng Sáng Lập.

Tôi tin rằng, nhờ nỗ lực của đôi bên, và nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể cùng nhau đào sâu hơn về ý nghĩa của linh đạo thánh thể.         

Bây giờ tôi xin trình bày với các chị chương trình tổng quát mà chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện trong khoảng thời gian này, cùng với những đề tài mà chúng ta sẽ thảo luận và nghiên cứu. Sau đó tôi cũng muốn biết những phản ứng của các chị đối các vấn đề này ra sao, cũng như tôi muốn biết các chị mong muốn gì ở những cuộc hội họp này, hoặc những vấn nạn các chị muốn nêu lên. Nhờ vậy mà tôi biết được những vấn nạn của các chị có bao gồm trong những đề tài tôi đã chuẩn bị sẵn hay không; nếu không, tôi sẽ trả lời riêng biệt. Vì chưa được biết rõ trình độ của các chị ra sao, nên tôi cảm thấy rất khó, vì không biết phải khởi đầu ở trình độ nào. Tôi hi vọng những đề tài này sẽ lôi cuốn và lợi ích cho các chị, sẽ không quá khó, nhưng cũng không quá đơn giản đối với các chị.

Vậy trong tuần này, tôi sẽ giới thiệu với các chị đại cương về linh đạo, về con người lịch sử và cá tính của thánh Phê-rô Giu-li-a-nô.

Sau đó, chúng ta sẽ khảo sát linh đạo của ngài nhờ một hình ảnh, hay một khuôn mẫu, đó là Phòng Tiệc Ly, và coi đó như cửa ngõ dẫn vào những đề tài chính thuộc linh đạo của ngài. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô rất thích dùng hình ảnh để diễn tả những chân lý thiêng liêng và ngài đã sử dụng rất nhiều hình ảnh. Ngài thường dùng những hình ảnh về thiên nhiên, hay về mối tương quan xã hội, như: Bão tố, lửa, triều đình, vua, gia đình, và Phòng Tiệc Ly. Như các chị biết, thi phú và khoa thần bí (Mysticism) đôi khi có thể diễn tả được những gì mà khoa luận lý và thần học không trình bày được. Chúng ta sẽ đi qua cửa Phòng Tiệc Ly và từ đó sẽ khảo sát Tin Mừng và linh đạo. Tôi sẽ khởi đầu những suy niệm của chúng ta bằng cách nghiên cứu về những ý nghĩa gắn liền với từ ngữ này, rồi sau đó sẽ khảo sát linh đạo của thánh Phê-rô Giu-li-a-nô qua hình ảnh ấy.

Chúng ta sẽ suy niệm về ý nghĩa của ơn kêu gọi thánh thể, và sẽ dùng chính những bản văn của thánh Phê-rô Giu-li-a-nô qua hình ảnh đó.

Tôi hi vọng tuần tới chúng ta sẽ tĩnh tâm, đây là thời gian đặc biệt để cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Trong bầu khí đặc biệt này, chúng ta sẽ suy niệm nhiều đề tài về linh đạo của chúng ta.

Tuần thứ ba, tôi sẽ dành một ngày để gặp riêng các thỉnh sinh, rồi sẽ tiếp tục lắng nghe những vấn nạn do các bài thuyết trình của tôi gợi lên, tiếp đến tôi sẽ đề cập đến các chứng từ hiện có tại các Văn Khố Lưu Trữ của chúng ta tại Rô-ma, và sau cùng, chúng ta sẽ khai thác thêm về các đề tài khác quan trọng hơn.

Đó là công cuộc mà tôi hi vọng sẽ cùng thực hiện với các chị trong thời gian này.

Bây giờ tôi xin các chị viết cho tôi những gì các chị mong muốn được học hỏi trong thời gian này, hay những vấn đề các chị muốn tôi khảo sát, xin các chị cho tôi biết ý kiến về một số những vấn đề ấy. Sau đó chúng ta sẽ thu lại những ý kiến trên để dịch ra cho tôi (Các chị có thể viết bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh), nhưng trước tiên, tôi muốn biết ý kiến của các chị về buổi gặp gỡ hôm nay ra sao.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để Chúa Thánh Thần hướng dẫn tất cả chúng ta và để thời gian gặp gỡ quí báu này đem lại những hoa trái thiêng liêng cho chúng ta.

 

Lm. Dominic Thuần, SSS


 


 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.