Album Hình Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh là dịp để kỷ niệm bốn sự kiện: Việc rửa chân cho môn đệ của Chúa Giêsu, Bí tích Thánh Thể được Chúa Giêsu thiết lập tại Bữa Tiệc Ly, sự đau khổ của Chúa Giêsu (Jesus) trong vườn Ghếtsêmani (Gethsemane) và sự phản bội của Giuđa Ítcariốt (Judas Iscariot). Đây cũng là thời gian Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Truyền chức Thánh.

Tâm điểm của cuộc tưởng niệm thứ Năm Tuần Thánh chính là nghi thức tưởng nhớ Bữa Tiệc Ly trong Thánh lễ. Sự kiện này được cử hành trong mỗi Thánh lễ như một phần của phụng vụ Thánh Thể và những nghi thức ấy được đặc biệt nhắc lại trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh.

 

Thứ Năm Tuần Thánh

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.