Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN Lễ Đức Mẹ Mân Côi 01-10-2017

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 1,26-38

Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

NGẪM SUY VỀ CUỘC ĐỜI CỦA CHÚA GIÊSU QUA KINH MÂN CÔI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang bước vào tháng 10, tháng mà Giáo Hội dành riêng để kính Đức Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi.

Mỗi lần chúng con lần chuỗi Mân Côi là dịp để chúng con nhớ lại lời Đức Mẹ nhắn nhủ khi hiện ra tại Fatima cách đây 100 năm “siêng năng lần hạt Mân Côi ”, và qua tràng chuỗi Mân Côi này, chúng con cầu nguyện để mọi người và thế giới có được sự bình an.

Trong tâm tình ấy, cùng với bài Tin Mừng chúng con nghe trong thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, giúp cho chúng con nhận ra ý nghĩa và giá trị của lời kinh Mân Côi qua chính cuộc đời của Đức Mẹ. Khi Mẹ đã đáp lại lời sứ thần truyền tin cho Mẹ “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”

Mẹ được đẹp lòng Thiên Chúa không phải chỉ lúc sứ thần truyền tin, mà còn cả cuộc đời của Mẹ cho tới giây phút cuối cùng khi Chúa chịu chết trên thập giá, chẳng những thế, Mẹ còn đẹp lòng Thiên Chúa cho tới ngày hôm nay  và cho đến ngày tận thế.

Như vậy, trước khi Mẹ có lời nhắn nhủ, hay mời gọi chúng con “hãy siêng năng lần hạt” thì chính Mẹ đã đi hết chặng đường của Kinh Mân Côi cùng với Chúa Giêsu. Và Mẹ đã nhận ra và xác tín mạnh mẽ rằng: “Con người muốn đạt đến hạnh phúc đích thực thì không có con đường nào khác ngoài con đường theo Chúa Giêsu. Con đường ấy được tóm gọn trong tràng chuỗi Mân Côi ngắn gọn nhưng lại đầy kỳ diệu”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, người mẹ nào cũng thương con, và cũng muốn con mình có được mọi sự tốt đẹp nhất. Chính vì vậy, mà Đức Mẹ đã tha thiết mời gọi chúng con hãy ăn năn sám hối cải thiện đời sống, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ...., để chúng con cùng Mẹ được hưởng vinh phúc trên Nước Trời mai sau, mà ngay bây giờ đã được khởi đầu.

Lạy Chúa, tâm tình, mong muốn của Mẹ không phải là chúng con không biết, hay không rõ, vì cả cuộc đời của Mẹ “hằng suy đi nghĩ lại”, và chính Chúa đã nhấn mạnh “Ai là mẹ tôi và anh em tôi. Mẹ tôi và anh em tôi chính là người biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”, hay nói theo thánh Phaolô “tôi sống không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi ”.

Vậy mà, chúng con mỗi khi thấy có người lần chuỗi hay được một ai đó nhắc lần chuỗi, chúng con luôn cảm thấy bực bội, khó chịu, vì thấy nhàm chán, vô ích, thậm chí còn cho rằng “mất thời gian!”. Đến khi không thể nào tránh khỏi, tập quen rồi thì lại lần hạt giống như một cái máy, ào ào cho xong, cho qua lần chiếu lệ, cho có với người khác!!!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự mỏng dòn của chúng con, lại bị trần gian lôi cuốn, xin cho chúng con nhận ra và mạnh dạn, can đảm sống ơn Chúa như Mẹ Maria ngày xưa, để nhờ đó chúng con được vui hưởng Nước Trời. Đặc biệt là trong tháng Mân Côi này, xin cho chúng con khi đọc từng mầu nhiệm, chúng con chậm chạp suy nghĩ để nhận ra sự đồng hành của Chúa nơi Mẹ Maria, mà nhờ đó chúng con luôn an tâm, vững tin cho dù đường đời có luôn gặp phải muôn vàn khó khăn, hay gian nan thử thách, vì có Chúa và Mẹ Maria luôn ở bên, cùng đồng hành....

Thiên Quang sss

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.