Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

CHẠY BIẾN HÌNH VÀ HIẾN HÌNH

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã dẫn ba môn đệ thân tín lên núi, Chúa biết các ông thường xuyên thắc mắc về thân phận đích thực của Chúa, các ông đi tìm khuôn mặt của Chúa, Chúa biến hình cho các ông thấy dung mạo thật của Chúa, để củng cố đức tin của các ông đồng thời mời gọi các ông leo lên một ngọn đồi khác với Chúa, ngọn đồi đó là Canvê. Hôm nay chúng con đến đây chầu Chúa, để tìm ra khuôn mặt đích thật của Chúa nhờ đức tin yếu kém của chúng con. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi bí tích Thánh Thể đây, dung mạo của Chúa cũng đang bị ẩn dấu trong tấm bánh bé nhỏ đơn sơ này. Niềm tin của chúng con còn mờ nhạt lắm, nên những giờ chầu thường nhàm chán và ít được chúng con quan tâm, nay xin Chúa củng cố đức tin non yếu ấy. Rồi với niềm tin không lay chuyển vào bí tích Thánh Thể, bằng lòng mến nồng nàn vào việc hiến mình của Chúa cho nhân loại, chúng con sẵn sàng cùng với Chúa biến hình cho người khác thấy dung mạo của Chúa nơi chúng con. Cùng với Chúa chúng con hiến mình cho anh chị em được sống tốt, hưởng ơn cứu độ. Tất cả ước nguyện biến hình và hiến mình xin dâng lên Chúa, xin Chúa thương tình nhận lời đơn hèn của chúng con trong giờ chầu này. Amen.

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MACCÔ      Mc 9, 2-10

2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.

3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.

5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”

6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: BIẾN HÌNH VÀ LỜI MỜI GỌI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giáo hội đưa ra lộ trình của mùa chay, dẫn chúng con càng ngày càng đi sâu vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa. Với 40 ngày chay tịnh, Giáo hội đã mở đầu bằng việc vừa mời gọi chúng con vào hoang địa, để đi lại lịch sử dân thánh, vừa như khai mở cho mầu nhiệm vượt qua sắp tới. Hôm nay Giáo hội lại đưa chúng con lên núi, để tìm kiếm khuôn mặt đích thực của Chúa. Chúa là ai trong cuộc đời chúng con. Chúa đóng vai trò gì? Vẫn là những câu hỏi nhức nhối. Các môn đệ Chúa năm xưa cũng có câu hỏi lớn nhất về Thầy mình, Thầy là ai? Khi Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa lại bảo phải giữ bí mật cho Ngài, hôm nay Chúa cũng bảo phải giữ bí mật cho cuộc thần hiện này, cho đến khi Chúa từ cõi chết sống lại. Các ông vẫn không hiểu tại sao như vậy. Đọc Tin mừng, ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan đã được Chúa thương đưa lên núi với Chúa, ba vị này cũng được Chúa thương cho tham dự vào cuộc thương khó của Chúa tại vườn cây Dầu và sau này các ngài là trụ cột của Giáo hội. Trên núi Ta-bo, Chúa đã mạc khải trực tiếp cho các ông thấy vinh quang của Chúa và sứ mệnh của Ngài. Áo Ngài trở nên trắng như tuyết, để muốn nói đến việc chính Đức Giêsu là ánh sáng soi sáng thế gian, đồng thời cũng nói lên thiên tính Thiên Chúa của mình. Với hai khuôn mặt lớn của Cựu Ước, là muốn chứng minh cho bản thân Ngài đến hoàn tất những lời hứa. Mô-sê đại diện cho mảng Luật của Cựu Ước, còn Ê-li-a đại diện cho mảng tiên tri của dân Do-thái. Hai khuôn mặt lớn luật và các tiên tri, đã hiện ra cùng lúc, cùng đàm đạo với Đức Giêsu, cho nên đã trực tiếp chứng nhận sứ vụ của Ngài là đấng hoàn tất Cựu Ước, hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa. Lời chứng hùng hồn nhất là của Chúa Cha. Thiên Chúa Cha xác định: “Đây là con yêu dấu của Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Ba môn đệ nhờ vậy mà vững tin vào thiên tính của Chúa, Chúa Giêsu vừa là Con Thiên Chúa, vừa là Lời của Thiên Chúa. Hãy vâng nghe theo Ngôi Lời hằng sống, thì sẽ được cứu, được cùng hiển dung với Chúa. Nhờ cuộc hiển dung ấy, ba môn đệ đã tin tưởng hơn vào Thiên Chúa, Chúa đã nâng đỡ đức tin của các ông, để các ông có đủ sức bước theo Chúa trên đường thánh giá.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cuộc thần hiện của Chúa đã làm cho các tông đồ thấy kinh sợ. Cựu Ước soi sáng cho chúng con biết, Mô-sê và Ê-li-a cũng làm cho người ta sợ hãi, vì các Ngài được Thiên Chúa cho thấy dung nhan của mình, dân Do Thái không dám nhìn vào mặt của Mô-sê, vì ánh sáng xuất tự ông, họ cho rằng ai nhìn thấy Thiên Chúa thì người đó phải chết. Thụ tạo thấp hèn không thể nhìn thấy Thiên Chúa quyền năng được. Nhưng đồng thời Thiên Chúa cũng có sức cuốn hút lớn lao, khiến người ta một khi đã biết, thì không thể ngồi yên trong những lầm lỗi của mình. Với ba môn đệ cảm giác kinh sợ đã bao trùm họ, nhưng Phêrô đã hoàn hồn và thấy có sự cuốn hút nên đã xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Mô-sê và một cho Ê-li-a. Một việc một nói lên sự sung sướng của mình, niềm hạnh phúc muốn phụng sự Chúa mãi mãi. Nhưng Chúa Giêsu đã mời gọi các ông bước theo hướng khác, là xuống núi theo chân Chúa hoàn tất lời hứa cứu độ. Cuộc thần hiện lần này của Chúa đã là đỉnh cao của mạc khải, Thế nhưng, đúng hơn Chúa đã mạc khải trọn vẹn bản thân mình nơi cuộc thương khó. Chúa Giêsu là người con chí ái của Cha, nhưng cũng là người tôi tớ đau khổ đến để cứu con người bằng con đường khổ đau. Vinh quang các ông thấy hôm nay sẽ được trui rèn, tôi luyện qua những giờ hấp hối trong vườn Cây Dầu, mà ba ông lại được hân hạnh có mặt. Vinh quang và thương khó chỉ là hai mặt của một mầu nhiệm, có băng qua đau khổ mới vào vinh quang. Chúng con cũng vậy lời mời gọi xuống núi, trui rèn trong đau khổ của thập giá, trước khi vào vinh quang với Chúa. Amen.

BÀI HÁT: THÁNH VỊNH 104

ĐK: Hồn tôi ơi, hãy ca tụng Chúa: Đấng Chí Tôn rất uy linh, cao sang chiếu ánh quang huy hoàng. Người mặc áo quang vinh ngự trị giữa uy linh tầng mây cao xanh và muôn cánh gió là xa giá Chúa ngự đến.

1. Chúa cho gió đi tiền phong bắt lửa hồng hộ giá. Người khai dựng nên trái đất qua bao đời vẫn vững bền.

2. Chúa phân giới cho đại dương khỏi lan tràn mặt đất, và cho ngàn muôn suối nước luôn dâng trào khắp núi rừng.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: KHUÔN MẶT CỦA GIÁO HỘI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giáo hội đang nỗ lực bày tỏ khuôn mặt của mình, cho thế giới biết mình là ai và sứ mạng của mình thế nào? Khi Chúa đến rao giảng Tin mừng nước trời, nhưng trước mắt chỉ thấy có Giáo hội với cơ cấu phẩm trật rõ ràng, từ Đức giáo hoàng cho đến các Hồng Y, các giám mục, linh mục và giáo dân, có luật lệ rõ ràng với cuốn giáo luật gồm 1752 điều luật. Chúa Giêsu đến rao giảng về tình yêu của Thiên Chúa Cha, mạc khải về khuôn mặt của Chúa Cha, vậy mà trước mắt chỉ thấy toàn khuôn mặt của nhân loại trong Giáo hội. Trong Giáo hội còn có cả tội nhân…. Thế nhưng ngoài phẩm trật tự nhiên như thế, Giáo hội còn là một thực tại thiêng liêng, là hình bóng nước trời, mang sứ vụ rao giảng Tin mừng tình yêu cho nhân loại để nhờ đó nhân loại được cứu độ. Gánh trọng trách tiếp nối công cuộc cứu độ, Giáo hội định nghĩa con người là hình ảnh Thiên Chúa, có phẩm giá, được Thiên Chúa dựng nên và cuối cùng cũng sẽ quy về Ngài, như là cùng đích tối hậu của nhân loại. Đồng thời trách nhiệm cai quản Giáo hội còn can thiệp đến toàn diện cuộc sống con người, như bất công, phá thai, chiến tranh, xây dựng hoà bình; đến luân lý và đức tin để con người ngày càng đi đến chỗ toàn thiện. Với trách nhiệm cai quản, Giáo hội không thể ngồi yên để mọi người muốn làm gì thì làm, mang những ưu tư lo lắng của toàn thể nhân loại và của mỗi người, Giáo hội bảo vệ nhân phẩm của con người, chăm lo hạnh phúc của nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Điều chúng con thấy nơi Giáo hội là hữu hình, điều chúng con cần thấy hơn là qua Giáo hội, chúng con thấy được khuôn mặt của Chúa. Đó cũng là vấn đề sống còn của Giáo hội, ngày nào Giáo hội còn phản ánh trung thực hình ảnh của Thiên Chúa, ngày đó Giáo hội còn có sức mạnh và giá trị cho người thế. Ngày nào người ta nhận thấy Thiên Chúa qua các công việc của Giáo hội làm, qua những con người trong Giáo hội, ngày ấy Thiên Chúa vẫn còn có sức làm người khác kính sợ và cuốn hút. Sức mạnh của Giáo hội không phải là con số với những công trình này nọ, nhưng là biến hình với Chúa, ánh sáng của Chúa không phải xuất từ những tòa nhà cao với ánh sáng chói lọi, nhưng là qua những công việc khó khăn, qua những bước theo chân Chúa trong những công việc trần thế, qua những bênh vực cho công lý, hoà bình, qua những đau khổ của Chúa. Xin cho Đức giáo hoàng, các giám mục và các linh mục, nhất là cha xứ chúng con đây, luôn chìm sâu vào trong Chúa để lấy ánh sáng từ Thiên Chúa, nhờ đó các ngài can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh. Xin cho các ngài đầy khôn ngoan của Chúa Thánh Thần và sự thánh thiện của Chúa, để chỉ cho chúng con con đường nên thánh, chỉ ra những dấu chỉ của Chúa trong mọi biến cố của thế giới và trong cuộc sống đời thường của chúng con, mỗi khi chúng con tìm đến với Chúa qua kinh nguyện, qua bí tích hoà giải. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết cộng tác với ơn Chúa, đón nhận lời Chúa, đón nhận chính thân thể của Chúa qua việc năng cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và không mệt mỏi đứng về phía Chúa trong mọi việc, để cho người khác thấy Chúa ở trong chúng con. Amen.

BÀI HÁT: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI

1. Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK. Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.

2. Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương đường tình đó Ngài dành cho con.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: KHUÔN MẶT CỦA CHÚNG CON.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ba môn đệ theo Thầy lên núi, ở đó Thầy đã biến hình làm cho các ông ngây ngất trước vẻ đẹp của Thiên Chúa, các ông khám phá ra sự uy nghi cao cả của Thầy mình mà ngày thường các ông không thấy được. Mọi người đều thắc mắc về thân thế của Thầy, nay được chứng kiến dung nhan rạng ngời của Thầy, làm các ông vui mừng; thắc mắc đã được tháo cởi, lòng tin được củng cố. Các ngài đã muốn lưu lại mãi trên núi, muốn được định cư. Nhưng Chúa lại dắt các ông đi lên một ngọn núi khác. Chúa muốn các ông cùng đi lên Giê-ru-sa-lem, cùng chịu đau khổ và chết với Chúa. Không ai muốn xuống, chẳng ai muốn ngọn đồi đó, Phêrô cũng đã can ngăn Chúa: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt 16, 23).

Lạy Chúa, đời chúng con cũng vậy, nhiều khi chúng con thấy cuộc đời sung sướng, nhiều ơn lành chúng con thấy Chúa biến hình rõ lắm và chúng con muốn ở đó mãi, muốn hưởng thụ tất cả, bởi sẽ chẳng còn hưởng thụ được bao lâu. Xuống núi có nghĩa là từ bỏ những dễ dàng mà tiện nghi vật chất mang đến, đang trong chén thù chén bạn với nhau, mà phải bỏ đó đi lễ thì khó quá. Đang được địa vị quyền thế với rất nhiều bổng lộc béo bở, vậy mà bảo chúng con từ bỏ để làm ăn chân chính với những đồng lương thấp hèn là điều hầu như không thể. Không, chúng con muốn định cư lại, xuống núi sẽ là bỏ đi tất cả. Có nhiều và rất nhiều khi chúng con thấy cuộc đời mịt mờ, chúng con bắt đầu trách Chúa: sao Chúa trao cho con sự khó quá, gánh này nặng quá con không thể mang nổi, xin Chúa đừng để con phải gánh như vậy. Chúng con không muốn xuống núi cùng vác thập giá với Chúa. Nhưng điều Chúa muốn chúng con lại khác, tư tưởng của Chúa lại khác, Chúa muốn chúng con gánh lấy cuộc đời mình, mang trách nhiệm với gia đình mình và chiếu toả ánh sáng của Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã biến hình trên núi, Chúa còn biến hình trong cuộc thương khó của Chúa. Có lẽ trong cuộc thương khó khuôn mặt tình yêu, đau khổ của Chúa nổi bật hơn hết. Cho nên Chúa muốn chúng con cùng biến hình với Chúa trong vinh quang của cuộc đời và trong đau khổ của kiếp người. Những việc khó chúng con gặp phải không ngoài ý Chúa, nếu chúng con cùng vác đi với Chúa, Chúa sẽ biến hình trong đời chúng con. Cũng như Chúa, những lúc đau khổ chúng con mới khám phá ra khuôn mặt thật của mình và dung nhan thực của Chúa, làm sao chúng con càng gần với dung nhan của Chúa, chúng con càng chiếu toả đúng ánh sáng của Chúa cho anh chị em. Lạy Chúa, ngẫm lại cuộc đời mình, chúng con khám phá ra rằng lúc gia đình còn nghèo, anh chị em trong nhà, cha con còn đùm bọc cho nhau, tiếng cười còn giòn giã. Nhưng khi chúng con đã tương đối ổn định, hoặc giàu lên thì sự đùm bọc, yêu thương không còn, mà thay thế vào đó bằng sự hưởng thụ cá nhân ích kỷ, có khi gia đình còn bất hạnh hơn lúc khó khăn. Trước đây vợ chồng, cha con, anh em, chia sẻ cho nhau từng tấm bánh, nay lại quay ra tranh giành lẫn nhau từng tấc đất, bới móc nhau từng món đồ, gặp mặt nhau như gặp kẻ thù. Như thế chính những lúc đau khổ, là lúc tình yêu của Chúa được chiếu toả, lúc khó khăn là khi Chúa đang mời gọi chúng con cùng vác thập giá với Chúa lên đỉnh Canvê. Giờ đây với tấm bánh Thánh Thể trước mắt, Chúa mời gọi chúng con chia sẻ dung nhan của Chúa, chúng con không nhìn thấy, cũng chẳng phân biệt với bánh thường ngày được. Nhưng xin Chúa cho chúng con thấy Chúa trong tấm bánh bé nhỏ ấy, để chính Chúa là sức mạnh của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể như thể là lẽ sống ở đời. Amen.

BÀI HÁT: NIỀM VUI ĐỜI THÁNH GIÁ

1. Con say sưa theo bước chân Người trên đường thánh giá. Đường con đi Chúa ơi là hy sinh và yêu mến dẫu gian nan không sờn bao khó nguy không lùi luôn hiên ngang trung thành con bước đi theo Đấng chịu đóng đinh.

ĐK. Vì đây vinh dự của con vinh dự của con là thập giá Đức Giêsu Kitô là thập giá Đức Giêsu Kitô. Chính nơi Người, chính nơi Người chúng ta được cứu độ được sống và được phục sinh và được phục sinh trong vinh quang vinh quang muôn đời vinh quang muôn muôn ngàn đời.

2. Yêu hy sinh yêu sống quên mình theo Thầy Chí thánh. Đời con đây Chúa ơi nguyện dâng lên làm hy tế, chết đi cho cuộc đời con sống trong ân tình xin cho con một đời luôn dấn thân theo Đấng chịu đóng đinh.

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giờ biến hình cũng mau qua, giờ chầu Chúa của chúng con cũng chóng vánh. Các môn đệ đã được củng cố đức tin chắc chắn như vậy, mà vẫn phản bội Thầy, Phêrô còn chối Thầy công khai nữa. Thì huống hồ chúng con bây giờ, chỉ thấy Chúa bằng con mắt đức tin, qua tấm bánh và qua những giờ chúng con kiểm thảo đời sống, chúng con thấy Chúa biến hình mờ nhạt trong đời. Đức tin như thế chưa đủ để chúng con dám sống tốt với nhau, ánh sáng của Chúa chưa đủ mạnh để có thể chiếu vào tận cõi lòng mờ tối của mình. Thế nên chúng con tha thiết xin Chúa cho chúng con khám phá ra dung nhan của Chúa, qua các người thân trong gia đình, để chúng con trân trọng họ. Xin cho chúng con thấy được dung nhan hiền hậu chịu đựng của các thành viên trong giáo xứ, nhất là những quý chức để chúng con bớt chê bai, bớt lên án. Trái lại nhiệm vụ của chúng con phải mang vác bổn phận chiếu toả tôn nhan Chúa cho mọi người. Xin Chúa thêm sức cho đức tin bé nhỏ của chúng con. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.